Kontakty

Královská mateřská škola a základní škola, s.r.o. Sídlo společnosti: Rajmonova 4/1199, Praha 8 – Kobylisy, 182 00Adresa provozovny: Trojská 218/92, Praha 7 – Troja, 171 00IČO: 241 36 786RED_IZO: 691003955IZO: 181107414Bankovní spojení: Raiffeisen bank č.ú. 111 99 111 80/ 5500Datová schránka ID: yjh4hep Pro zápis dítěte pište na zapis@skolatroja.czŘeditelka školy: Mgr.Monika Windsor info@skolatroja.cz , tel.: […]

Informace o školném

Pokud máte zájem o kompletní aktuální ceník, napište si o něj pomocí následujícího formuláře: Zašlete mi aktuální ceník

Přestup v průběhu školního roku

Stále přijímáme nové žáky na tento školní rok!!! Jste nespokojeni s výukou vašich dětí? Obraťte se na naší paní ředitelku Mgr. Moniku Windsor ohledně možnosti přestupu. Stačí vyplnit tento krátký informační kontaktní formuář a my vás budeme kontaktovat. Přihlásit dítě do naší česko – anglické základní školy můžete po celý rok. Protože je však počet […]

Zajímavosti / přednosti naší bilingvní základní školy

Vlastní vzdělávací materiály v českém i anglickém jazyce Nízký počet žáků ve třídě/skupině – dostatečný prostor pro přizpůsobení se konkrétním zájmům a individualitě žáka Párová výuka – český a anglický pedagog učí společně – přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji  Matematiku vyučujeme metodou […]

Učební plán Královské základní školy v Troji

Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin týdně 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Český jazyk a literatura * 8 8 7 6 6 Anglický jazyk ** 3 3 4 4 4 Matematika 2*/2*** 2*/2*** 2*/3*** 2*/3*** 2*/3*** Svět v souvislostech 2*/3*** 2*/3*** 2*/4*** 4*/4*** 4*/4*** Tělesná výchova *** 2 2 2 2 2 Nepovinný předmět Počet vyučovacích […]

Profil žáka naší česko-anglické základní školy

Naše škola se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte zahrnující sociální, fyzické, emocionální a kulturní potřeby. Náš žák: Hledá a objevuje. Je zvídavý, vytrvalý v hledání řešení, rád se učí nové věci. Chápe věci v souvislostech. Učí se učit. Je motivován rozvíjet se. Kriticky myslí. Přemýšlí o přijímaných informacích. Dokáže vidět věci z více úhlů. […]

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka

Dvojjazyčné vzdělávání je způsob výuky, kdy je v hodinách student vyučován ve dvou rozdílných jazycích. Většinou se jedná o kombinaci úředního jazyka dané země a druhého jazyka (rodného jazyka nebo světového jazyka). Existuje několik variant vyučování druhého jazyka. Ve státních školách se uplatňuje varianta, kdy k rodnému jazyku je postupně přidáván jazyk cizí a učitelé […]

Informace o Královské základní škole

Královská základní škola Troja navazuje na tradici naší česko-anglické Královské mateřské školy, která má od svého založení v roce 2012 přes 400 šťastných malých studentů. Exkluzivní poloha školy Naše škola se nachází v překrásné budově v jedinečné městské části Troja. Škola nabízí unikátní bilingvní vzdělávací program, ve kterém se pro žáky naší školy stává komunikace […]

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.