Search
Close this search box.

Základy, na kterých bude vaše dítě stavět celý život.

Na naší soukromé základní škole využíváme dlouholeté zkušenosti s dvojjazyčnou výukou. Kombinujeme efektivní pedagogické metody a inovativní přístupy ke vzdělávání.

Královská základní škola v Praze Troji, soukromá základní škola s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce.
Let zkušeností
0
Absolventů
0 +
Královské školy - soukromá mateřská škola, soukromá základní škola a soukromá střední škola.

Koncept královských škol

Náš ucelený vzdělávací systém zahrnuje mateřskou, základní a střední školu. Připravujeme žáky na komunikaci ve dvou jazycích, od nejútlejšího věku do dospělosti.

Systém Královských škol je unikátní vzdělávací komplex poskytující návazné vzdělávání od mateřské školy až po střední školu. Jsme školou, která klade důraz na dvojjazyčnou komunikaci a připravuje naše žáky na výjimečnou schopnost porozumět a komunikovat v češtině i angličtině.