Search
Close this search box.

Vysoké standardy vyučování

Nadstandardní základní škola v Praze

Vytváříme prostředí, které je pro děti inspirující a optimistické a podporujeme tím úspěchy Vašich dětí. Studentům vštěpujeme respekt a vysoké standardy společenského chování.

V Královské základní škole v Praze Troji používáme individuální přístup k učení, který podněcuje ambice a přináší mimořádný úspěch v každém předmětu v rámci učebních osnov.

Naši učitelé reagují na silné stránky vašeho dítěte a přizpůsobují model učení tak, aby jim pomohli překonat výzvy. Náš přístup šitý na míru, kombinovaný s personalizovanou pozorností a malými velikostmi tříd maximálně 20 studentů vytváří prostředí, ve kterém vaše dítě vynikne akademicky, sociálně a osobně.

Ke kvalitnímu vzdělávacímu systému jsou zapotřebí i kvalitní a motivovaní učitelé. Proto se v Královské základní škole snažíme vybírat takové pedagogy, kteří mají zápal pro svoji práci, jsou dynamičtí a kromě pedagogické profese mají zkušenosti i z jiných oborů a praxe.

Výuka Vašeho dítěte je založena na školním vzdělávacím programu navrženým odborníky v oboru.