Informace o školném

Školné v naší Česko – Anglické základní škole činí 14 900 Kč / školní měsíc. Pokud máte zájem o kompletní aktuální ceník, napište si o něj pomocí následujícího formuláře: