Slovo ředitelky školy

Mgr. Monika Windsor

Všechny školy mají svou osobitost a charakter. V případě Královské základní školy v Praze Troji je tento charakter zvláště silný. Královská základní má jasné ambice:

„Být česko-anglickou dvojjazyčnou základní školou v exkluzivní lokalitě pražské Troji, o níž je známo, že je to škola, kde je skvělá kvalita výuky.“

Naší ambicí je poskytovat našim žákům kvalitní dvojjazyčné česko-anglické vzdělání. Naší hlavní odlišností je bilingvní způsob výuky s dvěma učiteli přítomnými ve většině vyučovacích hodin.

Zakládáme si zejména na malém počtu žáků v jednotlivých třídách s maximem 20 žáků v jedné třídě a tudíž poměrem žák/pedagog 10:1 nebo nižším, na kvalitních a motivovaných pedagogických pracovnících s chutí do své práce, s odbornými znalostmi a osobnostními předpoklady a na spolupráci s rodiči našich žáků.

Naší ambicí není být školou s tisíci žáky, kde se žáci navzájem ani neznají a kde se mohou objevovat problémy se soužitím nebo chováním jednotlivců nebo skupinek skrytých v davu.

Naše devítiletá základní škola chce být kvalitním odrazovým můstkem pro studium na středních školách v České republice i v zahraničí a kvalitními základy úspěšných a sebejistých lidí – našich následovníků.

Mgr.Monika Windsor – ředitelka školy

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.