Search
Close this search box.

Individuální přístup k výuce

Individuální přístup k výuce na Královské základní škole v Praze Troji

Královská základní škola v Praze Troji věří, že všichni studenti mají nárok na vynikající kvalitu vzdělání.

Věříme, že všichni studenti, ne jen ti nadprůměrní, mají nárok na vynikající vzdělání.

Každý student má právo být úspěšný a dosáhnout vytýčených cílů, rozvíjet své osobnostní, emocionální a sociální dovednosti, které jim umožní úspěšný přechod do dospělosti. Záleží jen na jeho píli, motivovanosti a pomoci školy a rodiny.

Všichni zaměstnanci Královské základní školy jsou odhodláni připravit žákům takové podmínky a učební plány k výuce, které zajistí splnění těchto našich cílů. Pedagogičtí pracovníci a speciální didaktické pomůcky jsou k dispozici studentům nejen v době pravidelné výuky ale i při pobytu ve školní družině.

Snažíme se včas identifikovat nadprůměrné studenty a poskytnout jim dostatek stimulů k jejich dalšímu vzdělávání, ale i slabší studenty, se kterými pracujeme na procvičení látky, která jim činí problémy.

Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádná hranice ve vzdělávání, kterou by nebylo možno přepsat nebo odstranit.