Search
Close this search box.

Tým Královské základní školy

Tým Královské základní školy

Kamila Beránková - ředitelka a metodička školy, učitelka 3.A

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň a speciální školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde jsem poté i několik let vyučovala a spolupracovala s obecně prospěšnou organizaci Ćlověk v tísni. Vzdělání jsem si rozšířila o studium logopedie. Věnuji se tvorbě slabikáře po autorské a redakční stránce. Svého rozhodnutí stát se učitelkou jsem od absolvování studia ani jednou nelitovala. Z práce se stalo spíše milované hobby. Děti mi vždy byly nekonečnou inspirací, ať už jsem učila ve vyloučených lokalitách v Ústí n/L nebo poznávala různorodé pedagogické koncepty a způsoby práce s dětmi. Dětská zvídavost a jiskřivý duch mi dodávají sílu a energii na další poznávání jejich nekonečného potenciálu. Stojí to za to, protože jsou to přece ti nejdůležitější lidé na světě!

Následuji partnerský přístup k dětem, používám montessori pomůcky a kladu důraz na čtení s porozuměním. Od prvních dnů ve škole vedu děti k aktivnímu zájmu o čtení knih a úctu ke každé stránce. Učím děti respektu nejen k ostatním, ale i k nim samým a světu okolo nich. Klidná, přátelská a ohleduplná atmosféra ve třídě je pro mě zásadní. V takové atmoféře se pak totiž skvěle “je” a ještě lépe pracuje, objevuje, zjištuje a vstřebává.

Ve volném čase se ráda vracím do rodných severních Čech, kde si vždy dobíjím baterky pohledem na krásné České Středohoří. Alfou a omegou pro mě vždy byly knihy – psychologie, pedagogika a seberozvoj. Hlad po vědomostech mě nikdy neopustil a pilně rozšiřuji svou knihovnu, pokud zrovna nezápasím s nějakým zákeřným škůdcem napadajícím mou domácí oázu zeleně.

Kontakt: berankovak@skolatroja.cz

Steve Clements - zástupce ředitelky pro 1. stupeň, vedoucí anglických studií, anglický učitel 4.B a 5. třídy

Jsem rodilý Angličan, narodil jsem se a vyrůstal jsem v Londýně. Od roku 2012 žiji v Praze spolu s mojí ženou a malou dcerou.

30 let jsem pracoval jako finanční senior manažer pro globální společnost. Být manažerem a získat to nejlepší z lidí se stalo jednou z mých silných stránek, takže mě to přirozeně vedlo k výuce. Po získání kvalifikace začala moje učitelská kariéra a začal jsem pracovat pro Akcent International v Praze. To zahrnovalo výuku na několika školách, obchodní angličtinu na všech úrovních ve společnostech a soukromé lekce.

„Probudíte se každé ráno a rádi chodíte do práce?“ Já ano! Podle mých zkušeností není nic víc odměňujícího, než být součástí týmu, který má stejnou vášeň, vizi a cíle. Navíc není nic uspokojivějšího než pocit, že děti ví víc, když opouští mé hodiny, než tomu bylo na začátku.

Prostřednictvím kreativních, interaktivních, živých a zábavných hodin je mým cílem pomoci žákům učit se a zdokonalovat se nejen v angličtině a získávat co nejširší znalosti o světě, ve kterém žijeme. Celkově jim dát nejlepší možný základ pro jejich budoucnost.

Hrdě jsem se připojil ke Královské základní a jsem nadšený, že jsem a budu součástí jejího dalšího růstu a rozvoje.

Kontakt: clementss@skolatroja.cz

Anna Obrová - třídní učitelka 1.A

Od malička jsem většinu času trávila ve skautu. Oddíl mi zabíral spoustu času a postupně se stal mou nejoblíbenější činností. Postupně jsem se tak vzdala všech ostatních koníčků. Skaut mě naučil trávit svůj volný čas v přírodě, sportovat a objevovat krásy České republiky. Má cestovatelská vášeň, lépe řečeno touha být stále na cestách, se rozšířila i za hranice.

S cestováním souvisí i moje rozhodnutí v zahraničí i vystudovat. Díky této zkušenosti jsem se přiblížila mezinárodnímu vzdělávání a využila příležitosti nasát atmosféru mezinárodních škol. Multikulturní a mnohojazyčné prostředí jsem si velmi oblíbila. Díky příjemné atmosféře a bilingvní výuce v Královské základní škole je mi i toto prostředí blízké. Už teď se velmi těším na dvojjazyčné vyučování a především na spolupráci s dětmi na jejich počáteční cestě vzděláváním.

Kontakt: obrovaa@skolatroja.cz

Sofia Rodriguez - anglická učitelka 1.A a 1.B

Nikdy jsem si nepředstavovala, že se stanu “královnou”. Alespoň tedy ne ve škole pojmenované po monarchii.

Narodila jsem se v Chile, obklopena mořem a racky, nicméně to vše jsem před pár lety vyměnila za řeku a české hory. Jazyk ve všech jeho podobách a děti jsou mé velké vášně a být učitelkou mi umožnilo osvětlit každé ze zákoutí těchto dvou komnat.

Během vysokoškolského studia jsem měla možnost pobývat ve Finsku. Poznala jsem různé kultury a probádala svět multikulturní i bilingvní výchovy. Při četbě a rozhovorech jsem si uvědomila, že právě sem chci směřovat svou pedagogickou praxi a vydat se na cestu, které jsem chtěla v životě dosáhnout.

Mimo školní aktivity mě baví filmy, poezie, deskové hry s krásnými ilustracemi a učení se detailů, které mi mohou být užitečné pro konkrétní konverzace. Věřím v pilíře jakými jsou spravedlivá společnost nebo rozmanitost, které nás touto cestou povedou. A ve své roli v „Královské škole“ bych ráda docílila, abychom všichni byli králi a královnami, kteří si uvědomují sami sebe, své prostředí a všechny kolem nás.

Kontakt: rodriguezs@skolatroja.cz

Hana Jelínková - třídní učitelka 2.A

Být učitelkou na prvním stupni, zvláště u prvních tříd, není povolání, ale poslání! Toto tvrzení pro mě začínalo nabírat smysl zejména po studiu učitelství 1. stupně ZŠ na Technické univerzitě v Liberci.

Dětem jsem se věnovala již jako studentka Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie – geologie, kde jsem spolupracovala s TEREZOU, organizací pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, jako vedoucí zájmových kroužků pro děti. Kroužky vedu i nadále, v současné době zejména kroužek badatelský, ve kterém děti zábavnou formou poznávají zákonitosti přírody. K tomu využívám známosti z Botanické zahrady UK, kde jsem při studiu pět let brigádně pracovala, a také z České inspekce životního prostředí, odboru ochrany životního prostředí, kde jsem pracovala před mým nástupem do školství.

Jsem ráda, že jsem se dostala mezi prima kolektiv, který se snaží společnými silami předat dětem to nejlepší, co se jim do života bude hodit. Děti jsou zde připravovány ne obyčejně, ale královsky … 😊

Kontakt: jelinkovah@skolatroja.cz

Karolína Lichterová - třídní učitelka 2.B

Vždy jsem věděla, že chci pracovat s lidmi a po prvních zkušenostech (jako učitelka v mateřské škole) jsem se utvrdila v tom, že se chci zaměřit na práci s dětmi. Zejména pro jejich bezprostřední, hravý a otevřený přístup, který mi dodává energii a inspiraci i v osobním životě. Je pro mě důležité budovat si s dětmi vztah založený na vzájemné důvěře, pocitu bezpečí a přátelství. Aby pro ně škola byla a zůstala místem, kam se rády vracejí a zažívají úspěch, díky kterému si uchovají radost z učení i do dalších let. Preferuji menší kolektivy, ve kterých se mohu dětem individuálně věnovat a podporovat je v tom, co je baví. Nejraději mám aktivní a tvořivé hodiny, kdy vidím, že jsou všichni zapojení a  naladěni na stejnou vlnu. Svůj volný čas trávím ráda s přáteli a rodinou, s dobrou knížkou nebo na procházce a vždy si najdu pár minut na luštění sudoku.

Kontakt: lichterovak@skolatroja.cz

Aditi Paul - anglická učitelka 2.A a 2.B

Pocházím z pětigenerační učitelské rodiny a mám bohaté zkušenosti s výukou studentů v Indii i České republice. Mým vlastním parametrem profesní spokojenosti je pozorování studentů rostoucích v rozumné a zodpovědné osobnosti.

V současné době se, kromě psaní doktorské práce, věnuji také pedagogickému studiu. Jsem držitelem bakalářského titulu v oboru filozofie (s vyznamenáním) a magisterského titulu v oboru anglický jazyk a literatura.

Do Prahy jsem se přestěhovala v roce 2015, žiji s manželem a dvěma dětmi. Ve volném čase ráda vařím a cestuji.

Kontakt: paula@skolatroja.cz

Černý Vojtěch

Vojtěch Černý - třídní učitel 3.B, péče o AI

Ačkoliv pocházím z učitelské rodiny, k práci ve školství vedla dlouhá cesta. Vyzkoušel jsem několik profesí, ale práce s dětmi z mého života nikdy zcela nevypadla. Velkou výzvou pro mě byla práce Au-pair ve Walesu. Další zkušenosti jsem načerpal na letních táborech, ve vedení florbalového kroužku a v Americkém letním kempu. Nyní jsem připraven na další výzvu, a to před tabulí. Mám rád, když mohu děti učit zábavnou formou a budu se snažit, aby se děti na každý den ve škole těšily. Ve svém volném čase rád sportuji, cestuji ale také hraji deskové a počítačové hry. 

Kontakt: cernyv@skolatroja.cz

Colleen Zahradníček - anglická učitelka 3.A a 3.B

Jsem rodilá mluvčí z USA, z Denveru v Coloradu. Během posledních deseti let, kdy vyučuji angličtinu, mě baví pozorovat jak lidé nacházejí v jazyce radost a propojení. Svou učitelskou kvalifikaci a první pedagogické zkušenosti jsem získala ve školách zde v Praze, kde nyní žiji s manželem, dcerou a našimi dvěma kočkami. Jako učitelka a rodič znám obě strany školního prostředí. Sama žiji v bilingvní rodině, znám proto výhody a výzvy, kterým mohou rodiče i děti ve škole čelit. Mým cílem je zajistit, aby se každé dítě cítilo opečovávané a v bezpečí, a zároveň bylo během vzdělávání angažované a motivované. Jsem nadšená, že se mohu připojit k týmu Královské školy a pomoci studentům v jejich rozvoji.

Kontakt: zahradnicekc@skolatroja.cz

Zuzana Zajdáková - učitelka 3.A, koordinátorka eventů, spolupráce s Mensou

Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci a ihned po studiu jsem začala pracovat na základní škole. Jako aprobovaná učitelka matematiky a občanské výchovy jsem vyučovala i řadu dalších předmětů a pracovala jsem s dětmi ve věku od 6 do 15 let. Při své činnosti jsem se vždy snažila v dětech posilovat sebedůvěru a úctu k ostatním lidem. Postupem času mi přestal vyhovovat systém výuky na klasické základní škole. Ze školství jsem proto odešla a několik let jsem sbírala zkušenosti v bankovnictví a finančních službách. V tomto odvětví jsem působila na několika pozicích, nejvíce si však vážím zkušeností v oblasti vzdělávání. Protože mi vzdělávání a výchova dětí dávala vždy velký smysl, začala jsem hledat školu, která by kromě vědomostí učila děti i kriticky myslet, respektovat názory druhých a kladla důraz na individuální přístup k žákům. Jsem velmi ráda, že jsem takovou školu našla a že můžu být součástí tak skvělého týmu.

Ve volném čase cvičím jógu, hraji na klavír nebo podnikám pěší výlety po jižní Moravě, odkud pocházím a kam se vždy ráda vracím.

Kontakt: zajdakovaz@skolatroja.cz

Kamila Svobodová - třídní učitelka 4.A

Již v dětství, kdy jsem si s mladší sestrou hrála na školu a snažila se jí předat znalosti, které jsem tam získala, jsem věděla, že učitelství pro mě bude to pravé. Má cesta k němu však nebyla jednoduchá. Po základní škole jsem, proti svému přesvědčení, nastoupila na Obchodní akademii. Během čtyřletého studia ekonomie a účetnictví jsem zjistila, že čísla a finance nejsou to, čemu bych se ve svém životě chtěla věnovat. 

Když jsem pak zvažovala, co dál, vzpomněla jsem si na doby dětských her. Tentokrát jsem se rozhodla důvěřovat své intuici a mé kroky vedly na PF UPOL v Olomouci. Zde jsem získala bakalářský titul z učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Konečně jsem cítila, že to, co dělám, mi dává smysl. 

Práce s dětmi a mladými lidmi mě baví a velmi naplňuje, tomu také odpovídají mnohé aktivity, kterým jsem se rozhodla věnovat. V minulých letech jsem působila například jako lektorka zájmových kroužků a příměstských táborů, koordinátorka lidskoprávního vzdělávání v Amnesty International či zastupující učitelka na základní škole. Zkusila jsem si i pozici asistentky pedagoga v mateřské škole. 

Ve volném čase se věnují různorodým kreativním činnostem. Ráda maluji, zpívám a hraji na kytaru. Jsem také vášnivou čtenářkou a milovníkem přírody. V současné době dokončuji navazující magisterské studium na PF UPOL, obor český jazyk a
a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ.

Kontakt: svobodovak@skolatroja.cz

Blanka Španělová - třídní učitelka 4.B

Po čtyřech letech působení na jedné z moravských škol jsem se rozhodla pro změnu. Pro velkou změnu. Proto jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem pro sebe hledala tu správnou školu. Ráda se učím a poznávám nové věci. Je toho kolem nás tolik, co stojí za to znát a zkoušet. Proto se snažím i děti inspirovat k tomu, aby měly potřebu a chuť poznávat a objevovat vše kolem sebe.

Kontakt: spanelovab@skolatroja.cz

Klára Synková - anglická učitelka bilingvních předmětů ve 4.B, anglická učitelka umění ve 4.A, 4.B a v 5. třídě

Učitelství pro mě nebylo přímočarou volbou: studentská léta jsem procestovala a velmi ráda cestuji pořád. Právě několikaletý pobyt v Londýně mě naprosto nadchl a můj tamní profesor literatury a kreativního psaní inspiroval na celý život. Od malička jsem věřila, že budu klavíristkou a malířkou zároveň, což se později úplně přetočilo: vystudovala jsem matematiku, anglický jazyk a literaturu a později španělský jazyk, ale v hudebním a tanečním vzdělání jsem pokračovala celý život. Londýnský West End mě nadchl muzikály, začala jsem studovat muzikálový tanec, a později jsem objevila argentinské tango, které mě uchvátilo. Po návratu z několika pobytů v Anglii a USA jsem začala učit angličtinu a divadlo v angličtině, nastudovala studentské muzikály a zjišťuji s podivem, že to bude téměř čtvrt století, co se věnuji studentům. Fascinuje mě lidský potenciál, tvořivost, a nekonečné možnosti, kam můžeme jít, jaké dveře můžeme otevřít, kam se můžeme posunout a obohatit sebe i druhé.

Kontakt: synkovak@skolatroja.cz

Alena Knotková - třídní učitelka 5. třídy

Když jsem se po gymnáziu rozhodovala, na jakou vysokou školu podám přihlášku, neměla jsem to se sebou lehké. Bavily mě přírodní vědy, historie, ale i lingvistika. Inspirovaly mne také mnohaleté zkušenosti s vedením dětí ve skautském oddíle. Také proto jsem nakonec zvolila studium učitelství 1. stupně. Nadále jsem se tak mohla rozvíjet v mnoha oblastech a zároveň společně s dětmi hledat cesty, jak objevovat svět, zažívat fascinaci poznáním.

Mnoho let jsem učila ve Škole Hrou, následně deset let v bilingvní montessori škole Duhovka a obě tyto instituce mi byly velkým zdrojem zkušeností.

Snažím se, aby děti přirozeně převzaly za své studium zodpovědnost a měly aktivní přístup k vlastnímu vzdělávání. To se nejlépe děje v atmosféře důvěry a vzájemného respektu, což podporuje i Královská základní škola.

Moje tři již odrostlé děti jsou mi nepřetržitou inspirací. Pokud mi zbude volný čas, věnuji se s nadšením čtení, cestování nebo sportu.

Kontakt: knotkovaa@skolatroja.cz

Kevin Jenkins - anglický učitel bilingvních předmětů v 5. třídě, učitel vědy a experimentů ve všech ročnících

Fyziku, matematiku a přírodní vědy vyučuji již více než 25 let v různých zemích a prostředích. Během svého celosvětového dobrodružství jsem potkal svou českou ženu. Máme dva syny, 12 a 15 let. Vzhledem k faktu, že mluvím anglicky a manželka česky, posledních 15 let je pro mne bilingvní prostředí přirozené a známé. Synové také přešli plynule ze života v Americe sem do ČR, takže jsem takové situace zažil na vlastní kůži. Co nejvíce se snažím žít zdravým rodinným životním stylem. JSem vášnivým čtenářem sci-fi a vlastním obrovskou sbírku deskových her. Jsem nadšený, že mohu pracovat se studenty zde, v Královské škole, a přiblížit jim svět vědy, geografie a matematiky prostřednictvím co nejvíce poutavých, praktických aktivit a experimentů.

Kontakt: jenkinsk@skolatroja.cz

Hana Topinka - učitelka tělesné výchovy, koordinátorka sportovních akcí a pobytů v přírodě

Do týmu Královské ZŠ jsem se dostala v situaci, kdy jsem 3 roky působila na státní základní škole a hledala jsem větší smysl ve vzdělání, které bude brát ohled na individualitu, nabízet aktuálně nejlepší možnou kvalitu výuky a prostředí, které bude motivující jak pro děti, tak i učitele. Jsem nadšená a poctěna zároveň, že jsem se mohla připojit k týmu lidí, který takové prostředí vytváří.

Dále se věnuji trénování dětí, které mě baví ze dvou důvodů: učit děti novým věcem a objevovat a posouvat jejich potenciál. Což je i mým cílem, aby se děti bavily objevováním nových věcí a chtěly se dále zlepšovat, protože stejně jako každý živý organismus, když neroste tak slábne.

Kontakt: ptacnikovah@skolatroja.cz

Alejandro Valladares Ruiz - vychovatel školní družiny, učitel tělesné výchovy, učitel španělštiny

Učitelem základní školy jsem se stal ve Španělsku. Mou specializací během studia byla tělesná výchova, jelikož pohyb a zdraví považuji v životě za velmi důležité hodnoty. Vždy jsem měl rád děti, i proto jsem se rozhodl vydat směrem vzdělávání. Zároveň miluji zábavu a hry, takže s dětmi jsme skvělí parťáci.

Jako učitel španělštiny jsem pracoval v Anglii, abych následně zakotvil v ČR a, krom mojí ženy, si moje srdce získala především Praha. Poté jsem měl možnost pracovat jako učitel angličtiny ve školce a práce s nejmenšími mě hodně bavila. Cítím se velmi vděčný, protože v současnosti se mi tady, v Královské základní, s úžasným týmem kolem mě, otevírají nové příležitosti.

Ve volném čase rád hraji fotbal a držím siestu, koneckonců jsem Španěl, jestli mi rozumíte. 🙂

Kontakt: valladaresa@skolatroja.cz

Tomáš Novák - učitel tělesné výchovy, asistent pedagoga, vychovatel ve školní družině

Nikdy jsem nebyl dítětem, které by se vidělo v dospělosti právě jako učitel. Brzy poté, co jsem začal profesionálně trénovat fotbalový tým, jsem si ale uvědomil, že práce s dětmi je opravu to, co mě naplňuje a v čem vynikám. Věřím, že v dětech je naše budoucnost a jejich kvalitní vývoj a vzdělání by mělo být prioritou pro nás všechny.

Kontakt: novakt@skolatroja.cz

Barbora Hrkalová - asistentka pedagoga, vedoucí školní družiny

Po několika letech zkušeností na dětských táborech a v Holandsku jako Au-pair jsem se rozhodla se do této profese ponořit trochu hlouběji. Celý můj profesní život jsem se pohybovala mezi dospělými a jsem vděčná, že se mi otevřel svět malých ratolestí v Královské škole. Mým cílem je utvořit s dětmi přátelský vztah, založený na vzájemném respektu a důvěře. Vedle povinností a pravidel jsou v životě potřeba také radost, smích a pohoda. I z toho důvodu dětem ráda předávám pozitivní energii a veselou náladu. Mojí ambicí je aby i děti s námi byly rády, stejně jako my s nimi. A o to se moc ráda starám.

Kontakt: hrkalovab@skolatroja.cz

Sebroňová Klára

Klára Sebroňová - asistentka pedagoga, hlavní vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi se věnuji celý svůj profesní život. Měla jsem možnost získat zkušenosti jako dobrovolnice v nemocnici, v komunitním centru pro handicapované děti a v mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. Po ukončení bakalářského programu speciální pedagogika a vychovatelství jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga a vychovatelka na ZŠ. Na mé práci mě baví, že mohu dětem pomáhat poznat okolní svět, sama sebe i ostatní pomocí her, čtení knih, výtvarné činnosti a pomocí dalších zájmových činností. Děti učím samostatně a aktivně řešit problémy, pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ve svém volném čase ráda navštěvuji kavárny, cvičím jógu a také se věnuji stepování v taneční skupině a dobrovolnické činnosti v komunitním spolku.

Kontakt: sebronovak@skolatroja.cz

Andrea Ryšavá - asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Věřím, že práce by člověku měla dávat smysl a přinášet radost. Proto jsem se rozhodla pracovat s dětmi, kde mám obojího dostatek. Studium v zahraničí mě naučilo ocenit odlišnosti a zároveň rozvíjet vlastní individualitu, tento přístup se vždy snažím předat i školákům. Léta sportování ve mě utvrdila vrozený smysl pro fair play a inspirovala ke spoustě herních aktivit, které pro děti ráda připravuji. Mým cílem je vždy nastolení přátelského a bezpečného prostředí. Jen tak totiž můžeme společně růst.

Kontakt: rysavaa@skolatroja.cz

Anděla Jozová - asistentka pedagoga

Pocházím z Děčína a mám za sebou široké spektrum studia na zahraničních školách. Po roce a půl na střední v Kanadě jsem pokračovala bakalářským studiem na Anglo-American College v Praze, následoval LLM program na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Mé profesní působení se tak ubíralo přes práci ve službách v cizojazyčném prostředí, většinou s anglicky mluvícími nadřízenými. Krom kurzu Asistent pedagoga jsem absolvovala i další – z oblasti psychologie a komunikace pro pedagogické pracovníky a podpůrné profese. Získané znalosti jsem průběžně uplatňovala v práci s dětmi se speciálními potřebami.

Celoživotně mě zajímá psychologie a práce s dětmi, obzvláště s těmi, které z nějakého zdravotního důvodu nemají lehký život a musí pracovat tvrdě a houževnatě, aby dosáhly stejných výsledků jako zdraví vrstevníci.

Mám skvělého 13-letého syna, který je velký dříč a ještě větší srdcař s empatií. Je mým velkým učitelem, baví mne objevovat, jak ho posouvat vpřed a sebe s ním. Díky této cestě jsme potkali v našem životě spoustu velmi moudrých a nápomocných lidí.

V mládí jsem závodně hrála basketbal za Děčín a v Kanadě za školu i městskou ligu. Když mám prostor, ráda si zajdu na tai chi, zatancovat argentinské tango, pustím kvalitní hudbu, cestuji a velmi miluji aktivity pro osobní rozvoj. Moc mě těší být součástí báječného kolektivu Královské školy a jejích žáků.

Kontakt: jozovaa@skolatroja.cz

Klára Hlůžová - školní psycholožka

Jsem psycholog a psychoterapeut. Mám vystudovanou jednooborovou psychologii, pětiletý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický skupinový výcvik a jsem frekventantem individuálního psychoanalyticky orientovaného psychoterapeutického výcviku. Jsem členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapií. V současné době studuji PhD. na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity obor Pedagogika. V disertační práci se zabývám podporou rodičů v době adaptace dětí na mateřskou školu.

Ve své soukromé praxi se věnuji zejména psychoterapii, ale provádím i psychologické poradenství.

U nás ve škole se soustředím zejména na klima třídy a školy, podílím se na vyhledávání studentů se specifickými potřebami učení a nadaných dětí, následně přispívám k vytváření individuálních studijních plánů. Provádím depistážní šetření. Svou prací pomáhám vybudovat podmínky, kdy se děti mohou soustředit na vzdělání a těší se do školy. Jsem ráda, že díky úzké spolupráci s dětmi, rodiči, pedagogy a vedením školy mohu ještě zkvalitnit již dobré vztahy v naší Královské škole.

Kontakt: hluzovak@skolatroja.cz

Monika Windsor - garantka 2. stupně ZŠ

Monika má letité zkušenosti s vedením mezinárodního týmu v oblasti soukromého školství. V minulosti se podílela na tvorbě a realizaci projektů v oblasti vzdělávání. Jejím úkolem je spoluvytvářet školu, do které se děti, učitelé i ostatní zaměstnanci budou těšit. Její filozofií jsou „otevřené dveře“ pro každého. Těší se na pravidelné návštěvy ve výuce i na samotné učení, což jí umožní mít přehled o všem, co se ve škole děje. Podpoří jakýkoliv smysluplný nápad, ráda se bude podílet na přípravě projektů pro děti i pro rodiče, se kterými bude velmi ráda v častém kontaktu.

Během své profesní praxe absolvovala řadu nejrůznějších kurzů a tréninkových programů v oblasti komunikace, vyjednávání, vedení a motivace týmů a personálního řízení. Ráda vytváří stále něco nového a mezi dětmi je k tomu nejlepší příležitost. Snaží se podporovat přirozenou dětskou zvídavost a samostatnost, protože si myslí, že nejlepším životním učitelem je vlastní zkušenost. V rámci své dlouholeté praxe organizovala charitativní akce, tábory, projektové školy v přírodě, workshopy.

Ve volném čase se věnuje rodině (svým 3 dětem), sportům, jako je lyžování, snowboarding, MTB cyklistika a vysokohorská turistika. Ráda si přečte dobrou knihu, zahraje si na kytaru, které se věnovala v mládí, nebo zajde do divadla. Baví ji pracovat s týmem motivovaných zaměstnanců a profesionálů.

Kontakt: windsorm@skolabohnice.cz

Kristýna Dlouhá - třídní učitelka 6. třídy, učitelka českého jazyka

Ve školním prostředí se pohybuji prakticky celý život, od svého nástupu do mateřské školy. Za tu dobu jsem v něm prošla několika rolemi, ať už jako žák nebo zaměstnanec. Nyní mě čeká role učitele a já se moc těším, až budu moct dětem předat svoji lásku k českému jazyku, a hlavně ke čtení.

Kontakt: dlouhak@skolabohnice.cz

Michaela Koktová Jamrišková - třídní učitelka 7. třídy, učitelka výchovy k občanství

Jako učitelka v bilingvních školách pracuji již řadu let. Na pedagogické fakultě jsem vystudovala etopedii, tedy výchovu a vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Proto je moje práce s dětmi odlišná od běžného učitele, který se zajímá především o vědomosti. S dětmi jednám s respektem k jejich individuálním potřebám a nadáním a snažím se rozvíjet především jejich silné stránky. Podporuji je v jejich snaze nevzdávat se, když jim něco nejde a pomáhám jim najít vlastní cestu k řešení úkolu. Uvědomuji si, že učení neprobíhá jen ve třídě, ale po celou dobu, kterou s dětmi trávím, proto organizuji mnoho výchovně-vzdělávacích aktivit i mimo školní budovu. Učení je proces, který připravuje děti na práci. Proto dbám na rozvoj jejich dovedností, jako je skupinová práce, řešení problému, ale i práce s počítačem. Jsem ráda, že existují školy jako je tato, které umožnují vzdělávání dětí jednadvacátého století.

Kontakt: koktovam@skolabohnice.cz

Andrew Buring - hlavní učitel anglického jazyka pro 2. stupeň

Do školy jsem vstoupil v jejím druhém roce a jsem nadšený, že mohu pomoci stavět na již pevném základu. Doufám, že v následujících letech pomůžu škole růst novými a zajímavými způsoby a metodami. Také mě těší, že jsem součástí tak jedinečného a úžasného týmu. Během mých hodin je mým cílem vést žáky a pomoci jim rozšířit jejich obzory zábavnými a vynalézavými způsoby. Každý se učí různými způsoby, a proto se snažím tak i s žáky pracovat. Jsem pracovitý, kreativní a přátelský a starám se o to, aby všichni byli v mé třídě vítáni.

Kontakt: buringa@skolabohnice.cz

Anežka Bendová - učitelka matematiky a fyziky pro 2. stupeň

Jan Špíšek - učitel dějepisu, 2. stupeň

Jitka Dyková - učitelka přírodopisu, 2. stupeň

Jakub Skuhrovec - učitel zeměpisu a tělesné výchovy, 2. stupeň

Eva Artigas - učitelka španělštiny

Malorčanka od narození, kombinuji výuku s dalšími osobními projekty již 20 let. V České republice jsem se specializovala na pedagogiku španělštiny jako cizího jazyka, většinu svých zkušeností jsem načerpala na bilingvním gymnáziu v Olomouci, kde jsem působila 6 let, a později na různých jazykových školách v Praze.
Výuka je pro mě velmi motivující, děti mi dobíjí energii a dávají smysl mým silným stránkám. Miluji jazyky, objevování nových pojmů a kultur, rozvíjení logiky… Ale nejvíc ze všeho mě baví sledovat rozzářené oči dětí, jak tyto aspekty s trochou pomoci objevují a využijí…

Kontakt: artigase@skolabohnice.cz

Nikolina Dvořák Vukovićová - učitelka španělštiny

Veronika Bártová - učitelka tělesné výchovy,
2. stupeň

Rhodes Neese - anglická učitelka vědy

Magdalena Hromková - učitelka výchovy k občanství

Kateřina Vološčuková - učitelka audiovizuální tvorby

Vystudovala jsem výtvarné školy a od 15 let se věnuji práci s dětmi. Vedla jsem různé kroužky, pracovala v několika mateřských školách, jako dobrovolník také v dětských domovech a pro různé instituce pořádám výtvarné workshopy a volnočasové aktivity pro děti. Jsem mámou 7 leté rebelky, díky které jsem opustila divoké vody reklamy a grafiky a rozhodla jsem se pro plavbu v krásných vodách dětského světa. Do Královské základní školy jsem přišla ze ZŠ Resslova, kde jsem 2 roky působila jako vychovatelka.

Kontakt: voloscukovak@skolabohnice.cz

Tomáš Beran - učitel informatiky a AV tvorby, fotograf školy

Jako správný “Pražák” pocházím z Brna, kde jsem se v roce 1972 narodil a po Sametové revoluci absolvoval užitou fotografii na SUPŠ. Přes 30 let se živím jako komerční fotograf, režisér a publicista. Do „královského světa“ jsem vstoupil po delším váhání a stalo se nečekané – spolupráce s dětmi mě nadchla! Provázím je světem fotografie, filmu, výtvarného umění nebo architektury a pokaždé jsem překvapený jak vnímavé dokažou malé bytosti být. Nejsem ani tak učitelem, jako spíš průvodcem, jakýmsi „odmykačem zámků“ do světa vizuální kultury a vkusu, tvořícího alternativu dnešní rychlé a zjednodušující záplavě obrazových a obsahových klišé. V mých hodinách relaxujeme, přičemž zároveň nenásilně formujeme estetická i etická nastavení každého z nás. Jsem přesvědčen, že nejúčinnější je předávat znalosti a zkušenosti z oboru, který milujeme a aktivně ho žijeme. I proto vedeme s dětmi dialog nad každým tématem a v čase spoluvytváříme náplň nejen našeho programu ve škole, ale věřím, že třeba i budoucí náplň života. Kontakt: berant@skolatroja.cz

Martin Suntych - šachový kroužek

Už na gymnáziu, kdy jsem pomáhal spolužákům s matematikou, jsem zjistil, že mě baví předávat vědomosti dál, a tak jsem se i nadále věnoval doučováním, přípravám na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy, i pomoci s maturitní zkouškou. Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem si nikdy nepřestal hrát a naše společné hry jsem vždycky směřoval na cestu poznání.

Momentálně studuji matematiku a fyziku na FP v Liberci, ve volném čase se věnuji fotografii a deskovým i počítačovým hrám.

Kontakt: suntychm@skolabohnice.cz

Karolína Jílečková - provozní manažerka školy

„S nadšením jsem se připojila k mladému týmu a ráda se podílím na úspěšném rozjezdu a chodu školy v očích rodičů, dětí-žáků i kolegů. Mými výhodami jsou pracovitost, pečlivost a spolehlivost. Jsem komunikativní a práce s lidmi mě velice baví. Díky mému studiu na zahraniční škole mi nečiní problémy komunikovat i v anglickém jazyce.“

Kontakt: office@skolatroja.cz

Eva Jarošová - office manažerka školy

Ráda se podílím na projektech, které mají smysl, kterým věřím a se kterými vnitřně souzním. Proto jsem šťastná, že mohu být součástí Královské základní školy. Práci s dětmi mám velice ráda a věnuji se jí profesionálně nebo formou volnočasových aktivit dlouhá léta. Zároveň jsem léta pracovala na administrativně-provozních pozicích. Věřím, že tato kombinace mých dosavadních zkušeností přispěje k tomu, abych byla dobrou podporou skvělého týmu Královské základní školy. Jsem pracovitá, důsledná, systematická, spolehlivá a empatická.

Narodila jsem se v Praze, ale před 25 lety jsem se s radostí přesídlila na vesnici kousek za Prahou. Mám skvělou rodinu a velké množství zálib. Mj. ráda cestuji a objevuji nová místa. S radostí si užívám pobyt v přírodě. Miluji práci na zahrádce. Ráda hraji na nejrůznější hudební nástroje. Relaxuji také u čtení inspirujících knih.

Kontakt: officesupport@skolatroja.cz

Svitlana Purska – catering

Martin Procházka – školník