Tým Královské základní školy

Mgr. Windsor Monika - ředitelka Královské základní školy, učitelka ČJ pro 1.B a 3. třídu

Monika má letité zkušenosti s vedením mezinárodního týmu v oblasti soukromého školství. V minulosti se podílela na tvorbě a realizaci projektů v oblasti vzdělávání. Jejím úkolem je spoluvytvářet školu, do které se děti, učitelé i ostatní zaměstnanci budou těšit. Její filozofií jsou „otevřené dveře“ pro každého. Těší se na pravidelné návštěvy ve výuce i na samotné učení, což jí umožní mít přehled o všem, co se ve škole děje. Podpoří jakýkoliv smysluplný nápad, ráda se bude podílet na přípravě projektů pro děti i pro rodiče, se kterými bude velmi ráda v častém kontaktu.

Během své profesní praxe absolvovala řadu nejrůznějších kurzů a tréninkových programů v oblasti komunikace, vyjednávání, vedení a motivace týmů a personálního řízení. Ráda vytváří stále něco nového a mezi dětmi je k tomu nejlepší příležitost. Snaží se podporovat přirozenou dětskou zvídavost a samostatnost, protože si myslí, že nejlepším životním učitelem je vlastní zkušenost. V rámci své dlouholeté praxe organizovala charitativní akce, tábory, projektové školy v přírodě, workshopy.

Ve volném čase se věnuje rodině (svým 3 dětem), sportům, jako je lyžování, snowboarding, MTB cyklistika a vysokohorská turistika. Ráda si přečte dobrou knihu, zahraje si na kytaru, které se věnovala v mládí, nebo zajde do divadla. Baví ji pracovat s týmem motivovaných zaměstnanců a profesionálů.

Absolvované kurzy:

 • Letní škola Hejného matematiky
 • Kurz Respektovat a být respektován
 • Kurz první pomoci pro děti školního věku
 • Workshop Škola hrou – náměty do hodin českého jazyka a matematiky ve výuce 1.stupně
 • Seminář Efektivní využívání interaktivních tabulí ve výuce na základní škole
 • Kurz Čtenářská gramotnost
 • Workshop Mindfulness techniky pro učitele
 • Seminář Nápady a aktivity podporující rozvoj čtenářství
 • Prvouka pro druháky jinak
 • Seminář Prevence úrazů u dětí mladšího a staršího školního věku
 • Workshop Kreativní dílna psaní
 • Osobní koučink

Kontakt: windsorm@skolatroja.cz

Clements Stewe učitel základní školy AJ

Clements Steve - zástupce ředitelky Královské ZŠ, vedoucí anglických studií, (AJ) učitel pro 5. třídu

Jsem rodilý Angličan, narodil jsem se a vyrůstal jsem v Londýně. Od roku 2012 žiji v Praze spolu s mojí ženou a malou dcerou.

30 let jsem pracoval jako finanční senior manažer pro globální společnost. Být manažerem a získat to nejlepší z lidí se stalo jednou z mých silných stránek, takže mě to přirozeně vedlo k výuce. Po získání kvalifikace začala moje učitelská kariéra a začal jsem pracovat pro Akcent International v Praze. To zahrnovalo výuku na několika školách, obchodní angličtinu na všech úrovních ve společnostech a soukromé lekce.

„Probudíte se každé ráno a rádi chodíte do práce?“ Já ano! Podle mých zkušeností není nic víc odměňujícího, než být součástí týmu, který má stejnou vášeň, vizi a cíle. Navíc není nic uspokojivějšího než pocit, že děti ví víc, když opouští mé hodiny, než tomu bylo na začátku.

Prostřednictvím kreativních, interaktivních, živých a zábavných hodin je mým cílem pomoci žákům učit se a zdokonalovat se nejen v angličtině a získávat co nejširší znalosti o světě, ve kterém žijeme. Celkově jim dát nejlepší možný základ pro jejich budoucnost.

Hrdě jsem se připojil ke Královské základní a jsem nadšený, že jsem a budu součástí jejího dalšího růstu a rozvoje.

Kontakt: clementss@skolatroja.cz

 
Beránková Kamila

Beránková Kamila - (ČJ) učitelka pro 1.A třídu

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň a speciální školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde jsem poté i několik let vyučovala a spolupracovala s obecně prospěšnou organizaci Ćlověk v tísni. Vzdělání jsem si rozšířila o studium logopedie. Věnuji se tvorbě slabikáře po autorské a redakční stránce. Svého rozhodnutí stát se učitelkou jsem od absolvování studia ani jednou nelitovala. Z práce se stalo spíše milované hobby. Děti mi vždy byly nekonečnou inspirací, ať už jsem učila ve vyloučených lokalitách v Ústí n/L nebo poznávala různorodé pedagogické koncepty a způsoby práce s dětmi. Dětská zvídavost a jiskřivý duch mi dodávají sílu a energii na další poznávání jejich nekonečného potenciálu. Stojí to za to, protože jsou to přece ti nejdůležitější lidé na světě!

Následuji partnerský přístup k dětem, používám montessori pomůcky a kladu důraz na čtení s porozuměním. Od prvních dnů ve škole vedu děti k aktivnímu zájmu o čtení knih a úctu ke každé stránce. Učím děti respektu nejen k ostatním, ale i k nim samým a světu okolo nich. Klidná, přátelská a ohleduplná atmosféra ve třídě je pro mě zásadní. V takové atmofféře se pak totiž skvěle “je” a ještě lépe pracuje, objevuje, zjištuje a vstřebává.

Ve volném čase relaxuji sportem všeho druhu a ráda se vracím do rodných severních Čech, kde si vždy dobíjím baterky pohledem na krásné České Středohoří. Alfou a omegou pro mě vždy byly knihy – psychologie, pedagogika a seberozvoj. Hlad po vědomostech mě nikdy neopustil a pilně rozšiřuji svou knihovnu, pokud zrovna nezápasím s nějakým zákeřným škůdcem napadajícím mou domácí oázu zeleně.

Kontakt: berankovak@skolatroja.cz

 
 
 
Černý Vojtěch

Černý Vojtěch - (ČJ) učitel pro 1.B třídu

Ačkoliv pocházím z učitelské rodiny, k práci ve školství vedla dlouhá cesta. Vyzkoušel jsem několik profesí, ale práce s dětmi z mého života nikdy zcela nevypadla. Velkou výzvou pro mě byla práce Au-pair ve Walesu. Další zkušenosti jsem načerpal na letních táborech, ve vedení florbalového kroužku a v Americkém letním kempu. Nyní jsem připraven na další výzvu, a to před tabulí. Mám rád, když mohu děti učit zábavnou formou a budu se snažit, aby se děti na každý den ve škole těšily. Ve svém volném čase rád sportuji, cestuji ale také hraji deskové a počítačové hry. 

Kontakt: cernyv@skolatroja.cz

 
 
 
Oem Haeji

Oem Haeji – (AJ) učitelka pro 1.A a 1.B třídu, program Podpora AJ

Jsem nadšená, že jsem se mohla připojit k anglickému týmu na Královské základní škole a těším se, až se ponořím do mé nové cesty. Daří se mi vést studenty k dosažení jejich potenciálu, protože věřím, že každé dítě je jedinečné a zvláštní.

Studium speciální pedagogiky a anglického jazyka na univerzitě mě naučilo trpělivosti, která je pro každého učitele velmi důležitá.

Moje učitelské zkušenosti v mezinárodních i veřejných základních školách mě ovlivnily a naučily mě přistupovat ke vzdělávání radostně.

Mým mottem je učení hrou! Moje hodiny jsou interaktivní, protože přeji svým studentům, aby si během procesu učení užili zábavu. Věřím, že společně objevíme mnoho nových a zajímavých věcí!

Kontakt: oemh@skolatroja.cz

 
 
Hana Jelínková učitelka první stupeň

Jelínková Hana - (ČJ) učitelka pro 2.A třídu

Být učitelkou na prvním stupni, zvláště u prvních tříd, není povolání, ale poslání! Toto tvrzení pro mě začínalo nabírat smysl zejména po studiu učitelství 1. stupně ZŠ na Technické univerzitě v Liberci.

Dětem jsem se věnovala již jako studentka Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie – geologie, kde jsem spolupracovala s TEREZOU, organizací pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, jako vedoucí zájmových kroužků pro děti. Kroužky vedu i nadále, v současné době zejména kroužek badatelský, ve kterém děti zábavnou formou poznávají zákonitosti přírody. K tomu využívám známosti z Botanické zahrady UK, kde jsem při studiu pět let brigádně pracovala, a také z České inspekce životního prostředí, odboru ochrany životního prostředí, kde jsem pracovala před mým nástupem do školství.

Jsem ráda, že jsem se dostala mezi prima kolektiv, který se snaží společnými silami předat dětem to nejlepší, co se jim do života bude hodit. Děti jsou zde připravovány ne obyčejně, ale královsky … 😊

Kontakt: jelinkovah@skolatroja.cz

 
 
Adámková Kristýna učitelka prvního stupně

Adámková Kristýna - (ČJ) učitelka pro 2.B třídu, čeština pro cizince

Kristýna v posledních letech působila ve školství jako pedagog, volnočasový pedagog i jako vychovatelka ve školní družině. V práci učitele vidí svůj smysl života a proto po střední škole pedagogického lycea pokračuje ve studiu na Karlově Univerzitě, obor Učitelství pro první stupeň ZŠ.

„Pracovat v Královské základní škole je pro mě především splněný sen. Sen realizovat sama sebe v něčem, co má smysl. Je totiž neuvěřitelné, jakých báječných a překvapivých věcí jsou děti schopny, když jim my dospělí poskytneme respekt, podporu, toleranci a prostor jejich osobnostem. A to je přesně ten směr, kterým se tato škola ubírá a směr, kterým chci svou práci s dětmi ubírat i já.“

Kontakt: adamkovak@skolatroja.cz

Kelly Joseph učitel pro základní školu AJ

Kelly Joseph - (AJ) učitel pro 2.A a 2.B třídu, program Podpora AJ

Jsem vždy nadšený, když mohu dětem předávat nové a vzrušující informace, kterými jim pomáhám rozšiřovat znalosti anglického jazyka a také se učit o všech úžasných věcech, které náš svět nabízí.

Ať už se jedná o učení o vědě, sportu nebo umění, doufám, že poskytnu našim žákům zábavný a poutavý zážitek a pomůžu jim objevit jejich vášně a zároveň je připravit na budoucnost!

Kontakt: kellyj@skolatroja.cz

 
Novák tomáš učitel prvního stupně

Novák Tomáš - (ČJ) učitel pro 3. třídu

Nikdy jsem nebyl dítětem, které by se vidělo v dospělosti právě jako učitel. Brzy poté, co jsem začal profesionálně trénovat fotbalový tým, jsem si ale uvědomil, že práce s dětmi je opravu to, co mě naplňuje a v čem vynikám. Věřím, že v dětech je naše budoucnost a jejich kvalitní vývoj a vzdělání by mělo být prioritou pro nás všechny.

Kontakt: novakt@skolatroja.cz

 
 
Buring Andrew učitel základní školy AJ

Buring Andrew - (AJ) učitel pro 3. a 4. třídu, program Podpora AJ

Do školy jsem vstoupil v jejím druhém roce a jsem nadšený, že mohu pomoci stavět na již pevném základu. Doufám, že v následujících letech pomůžu škole růst novými a zajímavými způsoby a metodami. Také mě těší, že jsem součástí tak jedinečného a úžasného týmu. Během mých hodin je mým cílem vést žáky a pomoci jim rozšířit jejich obzory zábavnými a vynalézavými způsoby. Každý se učí různými způsoby, a proto se snažím tak i s žáky pracovat. Jsem pracovitý, kreativní a přátelský a starám se o to, aby všichni byli v mé třídě vítáni.

Kontakt: buringa@skolatroja.cz

 
Ptáčníková Hana

Ptáčníková Hana - (ČJ) učitelka pro 4. třídu

Do týmu Královské ZŠ jsem se dostala v situaci, kdy jsem 3 roky působila na státní základní škole a hledala jsem větší smysl ve vzdělání, které bude brát ohled na individualitu, nabízet aktuálně nejlepší možnou kvalitu výuky a prostředí, které bude motivující jak pro děti, tak i učitele. Jsem nadšená a poctěna zároveň, že jsem se mohla připojit k týmu lidí, který takové prostředí vytváří.

Dále se věnuji trénování dětí, které mě baví ze dvou důvodů: učit děti novým věcem a objevovat a posouvat jejich potenciál. Což je i mým cílem, aby se děti bavily objevováním nových věcí a chtěly se dále zlepšovat, protože stejně jako každý živý organismus, když neroste tak slábne.

 

Kontakt: ptacnikovah@skolatroja.cz

 
 
Karlíková Tereza učitelka prvního stupně základní školy

Karlíková Tereza - (ČJ) učitelka pro 5. třídu, výchovný poradce

Do Královské základní školy jsem přišla z Masarykovy univerzity, kde jsem vystudovala Učitelství pro 1. stupeň. Během studia jsem měla možnost spolupracovat s českými školami v zahraničí, kde jsem se věnovala bilingvním dětem, což je jedním z důvodů, proč jsem se chtěla připojit ke Královskému týmu. Jako svou přednost vzhledem k této práci vnímám vědomí toho, že nikdo nejsme dokonalý, ale přitom bychom si to všichni přáli. 😊 Snažím se naslouchat a hledat cesty k cíli, které budou optimální pro všechny. Mimo to miluji kávu, vysedávání v kavárnách, cestování a filmy! 😁

 
Burda David

Burda David – učitel francouzského jazyka

Na Královské základní škole učím žáky čtvrté a páté třídy francouzsky. Sám jsem velkým nadšencem do cizích jazyků a mým cílem je toto nadšení a zvídavost probudit a rozvíjet i u ostatních.

Vedle výuky zde na škole a studia francouzštiny, lingvistiky a geografie na Univerzitě Karlově rád trávím svůj čas cestováním jak po blízkém okolí, tak i po zahraničí. Poznávání cizích krajů a studium jazyků jdou z mého pohledu pevně ruku v ruce – vždyť máloco nám při cestách za hranice otevírá dveře právě tak jako znalost místní řeči a málokde se cizí řeč naučíme tak dobře jako tam, kde nás zcela obklopuje.

Těší mě, že mohu být součástí moderního a neustále se rozvíjejícího týmu této školy a seznamovat zde děti zábavnou a poutavou formou s tak krásným jazykem, jako je francouzština.

 

 
Nováková Adriana

Nováková Adriana - poradce v oblasti seberozvojového vzdělávání pro žáky a učitele; školní terapeut

Přestože jsem původně mířila na muzikantskou dráhu, zájem o psychologii nakonec zvítězil. Dokončuji magisterský obor Psychologie na UK v Praze, procházím psychoterapeutickým výcvikem v systemické terapii a mimo Královskou školu spolupracuji s rodinnou poradnou Akademie rodičovství. Ve své praxi pracuji s jednotlivci i skupinami. Umím naslouchat dospělým i dětem a prostředí školy je mi blízké. Líbí se mi pracovat s celým systémem tak, aby se v něm každý cítil dobře. Často se setkávám s tím, že něco „nejde“, a já se proto vždy snažím lidem pomoci přijít na to, kudy to „jde“. 

Umím být vnímavá, citlivá, pečující a celá má práce stojí na respektu k druhým. Myslím si, že klíčová pro dobrý život je svoboda, která ale nemůže nikdy fungovat bez zodpovědnosti. 

Když Alenka potkala uprostřed lesa medvěda, ptala se ho, kudy má jít dál. 

„To záleží, kam se chceš dostat,“ odpověděl medvěd.

 

Kontakt: novakovaa@skolatroja.cz

 
 
Lišková Radka

Lišková Radka – asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Skoro celý svůj život působím jako lektorka a trenérka tance. Poslední roky se nejvíce věnuji moderním africkým tancům z Angoly, které také vyučuji a šířím nejen po České republice. V minulosti jsem učila na mnoha dětských táborech a tanečních soustředěních a moc jsem si lekce s dětmi užívala. Umím se nadchnout pro věc a vracím zpátky úžasnou energii. Jsem moc ráda, že jsem se letos mohla připojit k týmu Královské základní školy, kde budu zastávat pozici asistentky pedagoga a vychovatelky v družině. Moc se těším na nadcházející školní rok, který bude plný nových zkušeností a výzev.

 

Kontakt: liskovar@skolatroja.cz

 
 
Sebroňová Klára

Sebroňová Klára - asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Práci s dětmi se věnuji celý svůj profesní život. Měla jsem možnost získat zkušenosti jako dobrovolnice v nemocnici, v komunitním centru pro handicapované děti a v mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. Po ukončení bakalářského programu speciální pedagogika a vychovatelství jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga a vychovatelka na ZŠ. Na mé práci mě baví, že mohu dětem pomáhat poznat okolní svět, sama sebe i ostatní pomocí her, čtení knih, výtvarné činnosti a pomocí dalších zájmových činností. Děti učím samostatně a aktivně řešit problémy, pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ve svém volném čase ráda navštěvuji kavárny, cvičím jógu a také se věnuji stepování v taneční skupině a dobrovolnické činnosti v komunitním spolku.

Kontakt: sebronovak@skolatroja.cz

 
 
Jílečková Karolína office manager

Jílečková Karolína - kancelář školy

„S nadšením jsem se připojila k mladému týmu a ráda se podílím na úspěšném rozjezdu a chodu školy v očích rodičů, dětí-žáků i kolegů. Mými výhodami jsou pracovitost, pečlivost a spolehlivost. Jsem komunikativní a práce s lidmi mě velice baví. Díky mému studiu na zahraniční škole mi nečiní problémy komunikovat i v anglickém jazyce.“

Kontakt: office@skolatroja.cz

Purska Svitlana – catering

Procházka Martin – školník

Novinky

Organizaci školního roku 2021-2022 si můžete prohlédnout

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.