Tým Královské základní školy

Monika Windsor - ředitelka ZŠ, třídní učitelka 3.A třídy, učitelka českého jazyka 3.A třídy

Monika má letité zkušenosti s vedením mezinárodního týmu v oblasti soukromého školství. V minulosti se podílela na tvorbě a realizaci projektů v oblasti vzdělávání. Jejím úkolem je spoluvytvářet školu, do které se děti, učitelé i ostatní zaměstnanci budou těšit. Její filozofií jsou „otevřené dveře“ pro každého. Těší se na pravidelné návštěvy ve výuce i na samotné učení, což jí umožní mít přehled o všem, co se ve škole děje. Podpoří jakýkoliv smysluplný nápad, ráda se bude podílet na přípravě projektů pro děti i pro rodiče, se kterými bude velmi ráda v častém kontaktu.

Během své profesní praxe absolvovala řadu nejrůznějších kurzů a tréninkových programů v oblasti komunikace, vyjednávání, vedení a motivace týmů a personálního řízení. Ráda vytváří stále něco nového a mezi dětmi je k tomu nejlepší příležitost. Snaží se podporovat přirozenou dětskou zvídavost a samostatnost, protože si myslí, že nejlepším životním učitelem je vlastní zkušenost. V rámci své dlouholeté praxe organizovala charitativní akce, tábory, projektové školy v přírodě, workshopy.

Ve volném čase se věnuje rodině (svým 3 dětem), sportům, jako je lyžování, snowboarding, MTB cyklistika a vysokohorská turistika. Ráda si přečte dobrou knihu, zahraje si na kytaru, které se věnovala v mládí, nebo zajde do divadla. Baví ji pracovat s týmem motivovaných zaměstnanců a profesionálů.

Absolvované kurzy:

 • Letní škola Hejného matematiky
 • Kurz Respektovat a být respektován
 • Kurz první pomoci pro děti školního věku
 • Workshop Škola hrou – náměty do hodin českého jazyka a matematiky ve výuce 1.stupně
 • Seminář Efektivní využívání interaktivních tabulí ve výuce na základní škole
 • Kurz Čtenářská gramotnost
 • Workshop Mindfulness techniky pro učitele
 • Seminář Nápady a aktivity podporující rozvoj čtenářství
 • Prvouka pro druháky jinak
 • Seminář Prevence úrazů u dětí mladšího a staršího školního věku
 • Workshop Kreativní dílna psaní
 • Osobní koučink

Kontakt: windsorm@skolatroja.cz

Clements Stewe učitel základní školy AJ

Steve Clements - zástupce ředitelky ZŠ, vedoucí anglických studií, třídní učitel pro 6. třídu, učitel AJ pro 5. a 6. třídu

Jsem rodilý Angličan, narodil jsem se a vyrůstal jsem v Londýně. Od roku 2012 žiji v Praze spolu s mojí ženou a malou dcerou.

30 let jsem pracoval jako finanční senior manažer pro globální společnost. Být manažerem a získat to nejlepší z lidí se stalo jednou z mých silných stránek, takže mě to přirozeně vedlo k výuce. Po získání kvalifikace začala moje učitelská kariéra a začal jsem pracovat pro Akcent International v Praze. To zahrnovalo výuku na několika školách, obchodní angličtinu na všech úrovních ve společnostech a soukromé lekce.

„Probudíte se každé ráno a rádi chodíte do práce?“ Já ano! Podle mých zkušeností není nic víc odměňujícího, než být součástí týmu, který má stejnou vášeň, vizi a cíle. Navíc není nic uspokojivějšího než pocit, že děti ví víc, když opouští mé hodiny, než tomu bylo na začátku.

Prostřednictvím kreativních, interaktivních, živých a zábavných hodin je mým cílem pomoci žákům učit se a zdokonalovat se nejen v angličtině a získávat co nejširší znalosti o světě, ve kterém žijeme. Celkově jim dát nejlepší možný základ pro jejich budoucnost.

Hrdě jsem se připojil ke Královské základní a jsem nadšený, že jsem a budu součástí jejího dalšího růstu a rozvoje.

Kontakt: clementss@skolatroja.cz

Hana Jelínková učitelka první stupeň

Hana Jelínková - třídní učitelka 1.A třídy

Být učitelkou na prvním stupni, zvláště u prvních tříd, není povolání, ale poslání! Toto tvrzení pro mě začínalo nabírat smysl zejména po studiu učitelství 1. stupně ZŠ na Technické univerzitě v Liberci.

Dětem jsem se věnovala již jako studentka Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie – geologie, kde jsem spolupracovala s TEREZOU, organizací pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, jako vedoucí zájmových kroužků pro děti. Kroužky vedu i nadále, v současné době zejména kroužek badatelský, ve kterém děti zábavnou formou poznávají zákonitosti přírody. K tomu využívám známosti z Botanické zahrady UK, kde jsem při studiu pět let brigádně pracovala, a také z České inspekce životního prostředí, odboru ochrany životního prostředí, kde jsem pracovala před mým nástupem do školství.

Jsem ráda, že jsem se dostala mezi prima kolektiv, který se snaží společnými silami předat dětem to nejlepší, co se jim do života bude hodit. Děti jsou zde připravovány ne obyčejně, ale královsky … 😊

Kontakt: jelinkovah@skolatroja.cz

 
 

Karolína Lichterová - třídní učitelka 1.B třídy

Vždy jsem věděla, že chci pracovat s lidmi a po prvních zkušenostech (jako učitelka v mateřské škole) jsem se utvrdila v tom, že se chci zaměřit na práci s dětmi. Zejména pro jejich bezprostřední, hravý a otevřený přístup, který mi dodává energii a inspiraci i v osobním životě. Je pro mě důležité budovat si s dětmi vztah založený na vzájemné důvěře, pocitu bezpečí a přátelství. Aby pro ně škola byla a zůstala místem, kam se rády vracejí a zažívají úspěch, díky kterému si uchovají radost z učení i do dalších let. Preferuji menší kolektivy, ve kterých se mohu dětem individuálně věnovat a podporovat je v tom, co je baví. Nejraději mám aktivní a tvořivé hodiny, kdy vidím, že jsou všichni zapojení a  naladěni na stejnou vlnu. Svůj volný čas trávím ráda s přáteli a rodinou, s dobrou knížkou nebo na procházce a vždy si najdu pár minut na luštění sudoku.

Kontakt: lichterovak@skolatroja.cz

 
 

Aditi Paul - učitelka angličtiny 1.A a 1.B třídy

Pocházím z pětigenerační učitelské rodiny a mám bohaté zkušenosti s výukou studentů v Indii i České republice. Mým vlastním parametrem profesní spokojenosti je pozorování studentů rostoucích v rozumné a zodpovědné osobnosti.

V současné době se, kromě psaní doktorské práce, věnuji také pedagogickému studiu. Jsem držitelem bakalářského titulu v oboru filozofie (s vyznamenáním) a magisterského titulu v oboru anglický jazyk a literatura.

Do Prahy jsem se přestěhovala v roce 2015, žiji s manželem a dvěma dětmi. Ve volném čase ráda vařím a cestuji.

Kontakt: paula@skolatroja.cz

 
 
Beránková Kamila

Kamila Beránková - třídní učitelka 2.A třídy, metodička výuky

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň a speciální školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde jsem poté i několik let vyučovala a spolupracovala s obecně prospěšnou organizaci Ćlověk v tísni. Vzdělání jsem si rozšířila o studium logopedie. Věnuji se tvorbě slabikáře po autorské a redakční stránce. Svého rozhodnutí stát se učitelkou jsem od absolvování studia ani jednou nelitovala. Z práce se stalo spíše milované hobby. Děti mi vždy byly nekonečnou inspirací, ať už jsem učila ve vyloučených lokalitách v Ústí n/L nebo poznávala různorodé pedagogické koncepty a způsoby práce s dětmi. Dětská zvídavost a jiskřivý duch mi dodávají sílu a energii na další poznávání jejich nekonečného potenciálu. Stojí to za to, protože jsou to přece ti nejdůležitější lidé na světě!

Následuji partnerský přístup k dětem, používám montessori pomůcky a kladu důraz na čtení s porozuměním. Od prvních dnů ve škole vedu děti k aktivnímu zájmu o čtení knih a úctu ke každé stránce. Učím děti respektu nejen k ostatním, ale i k nim samým a světu okolo nich. Klidná, přátelská a ohleduplná atmosféra ve třídě je pro mě zásadní. V takové atmofféře se pak totiž skvěle “je” a ještě lépe pracuje, objevuje, zjištuje a vstřebává.

Ve volném čase relaxuji sportem všeho druhu a ráda se vracím do rodných severních Čech, kde si vždy dobíjím baterky pohledem na krásné České Středohoří. Alfou a omegou pro mě vždy byly knihy – psychologie, pedagogika a seberozvoj. Hlad po vědomostech mě nikdy neopustil a pilně rozšiřuji svou knihovnu, pokud zrovna nezápasím s nějakým zákeřným škůdcem napadajícím mou domácí oázu zeleně.

Kontakt: berankovak@skolatroja.cz

Černý Vojtěch

Vojtěch Černý - třídní učitel 2.B třídy, učitel dějepisu, výchovný poradce

Ačkoliv pocházím z učitelské rodiny, k práci ve školství vedla dlouhá cesta. Vyzkoušel jsem několik profesí, ale práce s dětmi z mého života nikdy zcela nevypadla. Velkou výzvou pro mě byla práce Au-pair ve Walesu. Další zkušenosti jsem načerpal na letních táborech, ve vedení florbalového kroužku a v Americkém letním kempu. Nyní jsem připraven na další výzvu, a to před tabulí. Mám rád, když mohu děti učit zábavnou formou a budu se snažit, aby se děti na každý den ve škole těšily. Ve svém volném čase rád sportuji, cestuji ale také hraji deskové a počítačové hry. 

Kontakt: cernyv@skolatroja.cz

 
 
 

Colleen Zahradníček - učitel anglických předmětů 2.A a 2.B třídy, tandemová učitelka

Jsem rodilá mluvčí z USA, z Denveru v Coloradu. Během posledních deseti let, kdy vyučuji angličtinu, mě baví pozorovat jak lidé nacházejí v jazyce radost a propojení. Svou učitelskou kvalifikaci a první pedagogické zkušenosti jsem získala ve školách zde v Praze, kde nyní žiji s manželem, dcerou a našimi dvěma kočkami. Jako učitelka a rodič znám obě strany školního prostředí. Sama žiji v bilingvní rodině, znám proto výhody a výzvy, kterým mohou rodiče i děti ve škole čelit. Mým cílem je zajistit, aby se každé dítě cítilo opečovávané a v bezpečí, a zároveň bylo během vzdělávání angažované a motivované. Jsem nadšená, že se mohu připojit k týmu Královské školy a pomoci studentům v jejich rozvoji.

Kontakt: zahradnicekc@skolatroja.cz

 
 
 
Novák tomáš učitel prvního stupně

Tomáš Novák - učitel 3.A třídy, učitel tělesné výchovy

Nikdy jsem nebyl dítětem, které by se vidělo v dospělosti právě jako učitel. Brzy poté, co jsem začal profesionálně trénovat fotbalový tým, jsem si ale uvědomil, že práce s dětmi je opravu to, co mě naplňuje a v čem vynikám. Věřím, že v dětech je naše budoucnost a jejich kvalitní vývoj a vzdělání by mělo být prioritou pro nás všechny.

Kontakt: novakt@skolatroja.cz

 
 

Blanka Španělová - třídní učitelka 3.B třídy

Po čtyřech letech působení na jedné z moravských škol jsem se rozhodla pro změnu. Pro velkou změnu. Proto jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem pro sebe hledala tu správnou školu. Ráda se učím a poznávám nové věci. Je toho kolem nás tolik, co stojí za to znát a zkoušet. Proto se snažím i děti inspirovat k tomu, aby měly potřebu a chuť poznávat a objevovat vše kolem sebe.

Kontakt: spanelovab@skolatroja.cz

 
 

Daniel Lotufo - učitel anglických předmětů 3.A a 3.B třídy, tandemový učitel

Možnost připojit se k týmu Královské školy je pro mě vzrušující a vidím v něm hluboký smysl. Jsem rodilý mluvčí z USA a držitelem certifikace Teaching English as a Foreign Language (TEFL) s další specializací na mladé studenty a dospívající (YLT). Mám dlouholeté zkušenosti s prací a koučováním dětí ve věku od 6 do 14 let ve světě vzdělávání i rekreace. Zkušenost s dětmi mě přivedla k rozhodnutí přejít na učitelskou dráhu. Před každým vyučováním plánuji jak nejlépe tyto dovednosti (včetně znalostí z firemního světa) přenést. Mým cílem je, aby mé hodiny byly nejen naučné, ale i poutavé a zábavné. Aby se moje i studentské poznatky propojily, každý si odnesl maximum a všichni chodili do školy rádi.

Kontakt: lotufod@skolatroja.cz

 
 

Michaela Koktová Jamrišková - třídní učitelka 4. třídy

Jako učitelka v bilingvních školách pracuji již řadu let. Na pedagogické fakultě jsem vystudovala etopedii, tedy výchovu a vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Proto je moje práce s dětmi odlišná od běžného učitele, který se zajímá především o vědomosti. S dětmi jednám s respektem k jejich individuálním potřebám a nadáním a snažím se rozvíjet především jejich silné stránky. Podporuji je v jejich snaze nevzdávat se, když jim něco nejde a pomáhám jim najít vlastní cestu k řešení úkolu. Uvědomuji si, že učení neprobíhá jen ve třídě, ale po celou dobu, kterou s dětmi trávím, proto organizuji mnoho výchovně-vzdělávacích aktivit i mimo školní budovu. Učení je proces, který připravuje děti na práci. Proto dbám na rozvoj jejich dovedností, jako je skupinová práce, řešení problému, ale i práce s počítačem. Jsem ráda, že existují školy jako je tato, které umožnují vzdělávání dětí jednadvacátého století. 

Kontakt: koktovam@skolatroja.cz

 
 
Buring Andrew učitel základní školy AJ

Andrew Buring - učitel anglických předmětů 4. třídy, učitel anglického jazyka a literatury 5. a 6. třídy

Do školy jsem vstoupil v jejím druhém roce a jsem nadšený, že mohu pomoci stavět na již pevném základu. Doufám, že v následujících letech pomůžu škole růst novými a zajímavými způsoby a metodami. Také mě těší, že jsem součástí tak jedinečného a úžasného týmu. Během mých hodin je mým cílem vést žáky a pomoci jim rozšířit jejich obzory zábavnými a vynalézavými způsoby. Každý se učí různými způsoby, a proto se snažím tak i s žáky pracovat. Jsem pracovitý, kreativní a přátelský a starám se o to, aby všichni byli v mé třídě vítáni.

Kontakt: buringa@skolatroja.cz

 
Ptáčníková Hana

Hana Ptáčníková - třídní učitelka 5. třídy, učitelka SVS, Přírodopisu, Zeměpisu, učitelka Tělesné výchovy

Do týmu Královské ZŠ jsem se dostala v situaci, kdy jsem 3 roky působila na státní základní škole a hledala jsem větší smysl ve vzdělání, které bude brát ohled na individualitu, nabízet aktuálně nejlepší možnou kvalitu výuky a prostředí, které bude motivující jak pro děti, tak i učitele. Jsem nadšená a poctěna zároveň, že jsem se mohla připojit k týmu lidí, který takové prostředí vytváří.

Dále se věnuji trénování dětí, které mě baví ze dvou důvodů: učit děti novým věcem a objevovat a posouvat jejich potenciál. Což je i mým cílem, aby se děti bavily objevováním nových věcí a chtěly se dále zlepšovat, protože stejně jako každý živý organismus, když neroste tak slábne.

 

Kontakt: ptacnikovah@skolatroja.cz

 
 

Zuzana Zajdáková - učitelka matematiky 5. a 6. třídy, učitelka fyziky a občanské výchovy

Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci a ihned po studiu jsem začala pracovat na základní škole. Jako aprobovaná učitelka matematiky a občanské výchovy jsem vyučovala i řadu dalších předmětů a pracovala jsem s dětmi ve věku od 6 do 15 let. Při své činnosti jsem se vždy snažila v dětech posilovat sebedůvěru a úctu k ostatním lidem. Postupem času mi přestal vyhovovat systém výuky na klasické základní škole. Ze školství jsem proto odešla a několik let jsem sbírala zkušenosti v bankovnictví a finančních službách. V tomto odvětví jsem působila na několika pozicích, nejvíce si však vážím zkušeností v oblasti vzdělávání. Protože mi vzdělávání a výchova dětí dávala vždy velký smysl, začala jsem hledat školu, která by kromě vědomostí učila děti i kriticky myslet, respektovat názory druhých a kladla důraz na individuální přístup k žákům. Jsem velmi ráda, že jsem takovou školu našla a že můžu být součástí tak skvělého týmu.

Ve volném čase cvičím jógu, hraji na klavír nebo podnikám pěší výlety po jižní Moravě, odkud pocházím a kam se vždy ráda vracím. 

Kontakt: zajdakovaz@skolatroja.cz

 
 

Kristýna Dlouhá - učitelka českého jazyka 5. a 6. třídy, učitelka českého jazyka pro cizince

Ve školním prostředí se pohybuji prakticky celý život, od svého nástupu do mateřské školy. Za tu dobu jsem v něm prošla několika rolemi, ať už jako žák nebo zaměstnanec. Nyní mě čeká role učitele a já se moc těším, až budu moct dětem předat svoji lásku k českému jazyku, a hlavně ke čtení.

Kontakt: dlouhak@skolatroja.cz

 
 

Eva Artigas - učitelka španělštiny

Malorčanka od narození, kombinuji výuku s dalšími osobními projekty již 20 let. V České republice jsem se specializovala na pedagogiku španělštiny jako cizího jazyka, většinu svých zkušeností jsem načerpala na bilingvním gymnázia v Olomouci, kde jsem působila 6 let, a později na různých jazykových školách v Praze.
Výuka je pro mě velmi motivující, děti mě dobíjí energií a dávají smysl mým silným stránkám. Miluji jazyky, objevování nových pojmů a kultur, rozvíjení logiky… ale nejvíc ze všech mě baví sledovat rozzářené oči dětí, jak tyto věci s trochou pomoci objevují a využijí…

Kontakt: artigase@skolatroja.cz

 
 

Kevin Jenkins - učitel anglické matematiky 5.a 6. třídy, učitel English Project Workshopu 4. a 5. třídy, učitel Science 6. třídy

Fyziku, matematiku a přírodní vědy vyučuji již více než 25 let v různých zemích a prostředích. Během svého celosvětového dobrodružství jsem potkal svou českou ženu. Máme dva syny, 12 a 15 let. Vzhledem k faktu, že mluvím anglicky a manželka česky, posledních 15 let je pro mne bilingvní prostředí přirozené a známé. Synové také přešli plynule ze života v Americe sem do ČR, takže jsem takové situace zažil na vlastní kůži. Co nejvíce se snažím žít zdravým rodinným životním stylem. JSem vášnivým čtenářem sci-fi a vlastním obrovskou sbírku deskových her. Jsem nadšený, že mohu pracovat se studenty zde, v Královské škole, a přiblížit jim svět vědy, geografie a matematiky prostřednictvím co nejvíce poutavých, praktických aktivit a experimentů.

Kontakt: jenkinsk@skolatroja.cz

 
 

Tomáš Beran - učitel informatiky, estetické a audiovizuální tvorby

Jako správný “Pražák” pocházím z Brna, kde jsem se v roce 1972 narodil a po Sametové revoluci absolvoval užitou fotografii na SUPŠ. Přes 30 let se živím jako komerční fotograf, režisér a publicista.

Do „královského světa“ jsem vstoupil po delším váhání a stalo se nečekané – spolupráce s dětmi mě nadchla! Provázím je světem fotografie, filmu, výtvarného umění nebo architektury a pokaždé jsem překvapený jak vnímavé dokažou malé bytosti být. Nejsem ani tak učitelem, jako spíš průvodcem, jakýmsi „odmykačem zámků“ do světa vizuální kultury a vkusu, tvořícího alternativu dnešní rychlé a zjednodušující záplavě obrazových a obsahových klišé. V mých hodinách relaxujeme, přičemž zároveň nenásilně formujeme estetická i etická nastavení každého z nás.

Jsem přesvědčen, že nejúčinnější je předávat znalosti a zkušenosti z oboru, který milujeme a aktivně ho žijeme. I proto vedeme s dětmi dialog nad každým tématem a v čase spoluvytváříme náplň nejen našeho programu ve škole, ale věřím, že třeba i budoucí náplň života.

Kontakt: berant@skolatroja.cz

 
 
Sebroňová Klára

Klára Sebroňová - asistentka pedagoga, hlavní vychovatelka školní družiny

Práci s dětmi se věnuji celý svůj profesní život. Měla jsem možnost získat zkušenosti jako dobrovolnice v nemocnici, v komunitním centru pro handicapované děti a v mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. Po ukončení bakalářského programu speciální pedagogika a vychovatelství jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga a vychovatelka na ZŠ. Na mé práci mě baví, že mohu dětem pomáhat poznat okolní svět, sama sebe i ostatní pomocí her, čtení knih, výtvarné činnosti a pomocí dalších zájmových činností. Děti učím samostatně a aktivně řešit problémy, pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ve svém volném čase ráda navštěvuji kavárny, cvičím jógu a také se věnuji stepování v taneční skupině a dobrovolnické činnosti v komunitním spolku.

Kontakt: sebronovak@skolatroja.cz

 
 

Andrea Ryšavá - asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Věřím, že práce by člověku měla dávat smysl a přinášet radost. Proto jsem se rozhodla pracovat s dětmi, kde mám obojího dostatek. Studium v zahraničí mě naučilo ocenit odlišnosti a zároveň rozvíjet vlastní individualitu, tento přístup se vždy snažím předat i školákům. Léta sportování ve mě utvrdila vrozený smysl pro fair play a inspirovala ke spoustě herních aktivit, které pro děti ráda připravuji. Mým cílem je vždy nastolení přátelského a bezpečného prostředí. Jen tak totiž můžeme společně růst.

Kontakt: rysavaa@skolatroja.cz

 
 

Kateřina Vološčuková - asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Vystudovala jsem výtvarné školy a od 15 let se věnuji práci s dětmi. Vedla jsem různé kroužky, pracovala v několika mateřských školách, jako dobrovolník také v dětských domovech a pro různé instituce pořádám výtvarné workshopy a volnočasové aktivity pro děti. Jsem mámou 7 leté rebelky, díky které jsem opustila divoké vody reklamy a grafiky a rozhodla jsem se pro plavbu v krásných vodách dětského světa. Do Královské základní školy jsem přišla ze ZŠ Resslova, kde jsem 2 roky působila jako vychovatelka.

Kontakt: voloscukovak@skolatroja.cz

 
 

Martin Suntych - asistent pedagoga, vychovatel školní družiny

Už na gymnáziu, kdy jsem pomáhal spolužákům s matematikou, jsem zjistil, že mě baví předávat vědomosti dál, a tak jsem se i nadále věnoval doučováním, přípravám na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy, i pomoci s maturitní zkouškou. Jako nejstarší z pěti sourozenců jsem si nikdy nepřestal hrát a naše společné hry jsem vždycky směřoval na cestu poznání.

Momentálně studuji matematiku a fyziku na FP v Liberci, ve volném čase se věnuji fotografii a deskovým i počítačovým hrám.

Kontakt: suntychm@skolatroja.cz

 
 
Jílečková Karolína office manager

Karolína Jílečková - kancelář školy

„S nadšením jsem se připojila k mladému týmu a ráda se podílím na úspěšném rozjezdu a chodu školy v očích rodičů, dětí-žáků i kolegů. Mými výhodami jsou pracovitost, pečlivost a spolehlivost. Jsem komunikativní a práce s lidmi mě velice baví. Díky mému studiu na zahraniční škole mi nečiní problémy komunikovat i v anglickém jazyce.“

Kontakt: office@skolatroja.cz

Eva Jarošová - kancelář školy

Ráda se podílím na projektech, které mají smysl, kterým věřím a se kterými vnitřně souzním. Proto jsem šťastná, že mohu být součástí Královské základní školy. Práci s dětmi mám velice ráda a věnuji se jí profesionálně nebo formou volnočasových aktivit dlouhá léta. Zároveň jsem léta pracovala na administrativně-provozních pozicích. Věřím, že tato kombinace mých dosavadních zkušeností přispěje k tomu, abych byla dobrou podporou skvělého týmu Královské základní školy. Jsem pracovitá, důsledná, systematická, spolehlivá a empatická.

Narodila jsem se v Praze, ale před 25 lety jsem se s radostí přesídlila na vesnici kousek za Prahou. Mám skvělou rodinu a velké množství zálib. Mj. ráda cestuji a objevuji nová místa. S radostí si užívám pobyt v přírodě. Miluji práci na zahrádce. Ráda hraji na nejrůznější hudební nástroje. Relaxuji také u čtení inspirujících knih.

Kontakt: officesupport@skolatroja.cz

Petr Matoušek – catering

Svitlana Purska – catering

Martin Procházka – školník

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.