Search
Close this search box.

Rozvoj EVVO vzdělávání v Královské MŠ a ZŠ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí

Celkové způsobilé výdaje:  463 314 Kč                                                           Realizace projektu:

Výše příspěvku SFŽP ČR:     393 817 Kč                                                           Zahájení: září 2020

Výše příspěvku žadatele:     69 497 Kč                                                            Ukončení: prosinec 2022