Profil žáka naší česko-anglické základní školy

boy-school2

Naše škola se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti dítěte zahrnující sociální, fyzické, emocionální a kulturní potřeby.

Náš žák:

  • Hledá a objevuje. Je zvídavý, vytrvalý v hledání řešení, rád se učí nové věci. Chápe věci v souvislostech. Učí se učit. Je motivován rozvíjet se.
  • Kriticky myslí. Přemýšlí o přijímaných informacích. Dokáže vidět věci z více úhlů. Rozhoduje se v řešení konkrétních problémů. Prakticky využívá znalostí.
  • Ptá se a odpovídá. S jistotou vyjadřuje své myšlenky. Dokáže naslouchat druhým. Učí se reflexi i sebereflexi.
  • Nemá strach. Nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří. Nachází nová řešení a nebojí se je prosazovat. Umí pracovat s chybou. Přijímá sebevědomě nové a neznámé situace. Má morální hodnoty.
  • Je zásadový, poctivý a upřímný. Má smysl pro čestnost a spravedlnost.
  • Je starostlivý, citlivý k potřebám druhých. Empatický.
  • Je otevřený. Respektuje názory, tradice a hodnoty.
  • Je vyrovnaný. Uvědomuje si důležitost fyzické a duševní rovnováhy. Uplatňuje ve svém životě principy rovnováhy.

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.