Učební plán naší školy

Učební plán Královské základní školy v Praze Troji
Vyučovací předmětPočet vyučovacích hodin týdně
1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
Český jazyk a literatura *88766
Anglický jazyk **33444
Matematika2*/2***2*/2***2*/3***2*/3***2*/3***
Svět v souvislostech2*/3***2*/3***2*/4***4*/4***4*/4***
Tělesná výchova ***22222
Počet vyučovacích hodin týdněPočet vyučovacích hodin týdně
1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
English project workshop **44444
Španělský jazyk11

Vysvětlivky ke vzdělávacímu plánu:
* Předměty vyučované v českém jazyce
** Předměty vyučované v anglickém jazyce
*** Předměty vyučované bilingvně (v českém i anglickém jazyce)