Učební plán Královské základní školy v Troji

PRofil žáka Královské základní školy
Vyučovací předmět
Počet vyučovacích hodin týdně
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
Český jazyk a literatura *
8
8
7
6
6
Anglický jazyk **
3
3
4
4
4
Matematika
2*/2***
2*/2***
2*/3***
2*/3***
2*/3***
Svět v souvislostech
2*/3***
2*/3***
2*/4***
4*/4***
4*/4***
Tělesná výchova ***
2
2
2
2
2
Nepovinný předmět
Počet vyučovacích hodin týdně
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
English project workshop **
4
4
4
4
4
Španělský jazyk
1
1

Vysvětlivky ke vzdělávacímu plánu:
* Předměty vyučované v českém jazyce
** Předměty vyučované v anglickém jazyce
*** Předměty vyučované bilingvně (v českém i anglickém jazyce)

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.