Search
Close this search box.

Učební plán naší školy

Učební plán Královské základní školy v Praze Troji
Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin týdně
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
Český jazyk a literatura * 8 8 7 6 6
Anglický jazyk ** 3 3 4 4 4
Matematika 2*/2*** 2*/2*** 2*/3*** 2*/3*** 2*/3***
Svět v souvislostech 2*/3*** 2*/3*** 2*/4*** 4*/4*** 4*/4***
Tělesná výchova *** 2 2 2 2 2
Počet vyučovacích hodin týdně Počet vyučovacích hodin týdně
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
English project workshop ** 4 4 4 4 4
Španělský jazyk 1 1

Vysvětlivky ke vzdělávacímu plánu:
* Předměty vyučované v českém jazyce
** Předměty vyučované v anglickém jazyce
*** Předměty vyučované bilingvně (v českém i anglickém jazyce)