Dvojjazyčná (bilingvní) výuka

Dvojjazyčné vzdělávání je způsob výuky, kdy je v hodinách student vyučován ve dvou rozdílných jazycích. Většinou se jedná o kombinaci úředního jazyka dané země a druhého jazyka (rodného jazyka nebo světového jazyka).

Existuje několik variant vyučování druhého jazyka. Ve státních školách se uplatňuje varianta, kdy k rodnému jazyku je postupně přidáván jazyk cizí a učitelé se v