Search
Close this search box.

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

Královská základní škola - kritéria přijetí

Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.

Doplňující kritéria

V případě převisu počtu zájemců mohou být zohledňovány následující skutečnosti:

  • Sourozenec dítěte je žákem Královské základní školy
  • Sourozenec dítěte navštěvuje Královskou mateřskou školu
  • Dítě navštěvovalo Královskou mateřskou školu