Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce

Ředitelna

Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy

Ke zjištění souladu výchovně vzdělávacích strategií školy a rodiny proběhne s rodiči zapisovaného dítěte motivační rozhovor. Při vyhodnocování tohoto kritéria bude také zohledněna vhodnost používaných vzdělávacích strategií pro dané dítě.

Předpoklady pro začlenění dítěte do kolektivu třídy

Při vyhodnocení tohoto kritéria je pro nás klíčové optimální nastavení sociálního klimatu třídy. Vycházíme z osobnostního profilu dítěte a sestavujeme třídní kolektiv tak, aby byl pestrý a vyvážený.

Doplňující kritéria

V případě převisu počtu zájemců mohou být zohledňovány následující skutečnosti:

  • Sourozenec dítěte je žákem Královské základní školy
  • Sourozenec dítěte navštěvuje Královskou mateřskou školu
  • Dítě navštěvovalo Královskou mateřskou školu

Novinky

Organizaci školního roku 2021-2022 si můžete prohlédnout

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.