Královská základní škola Praha 7 Troja

Česko - anglická základní škola s dvojjazyčným způsobem výuky

Czech -English Royal primary school in Prague 7 Troja

Královská základní škola navazuje na tradici Královské mateřské školy. Ta se od svého založení v roce 2012 pyšní více než 500 šťastnými malými absolventy, kteří pokračují v bilingvním způsobu vzdělávání (po dovršení minimálního věku 6 let) na Královské základní škole. Připravují se tak na úspěšné pokračování studia na tuzemských i zahraničních středních školách.

Exkluzivní poloha školy

Naše škola se nachází v překrásné vile v jedinečné městské části Troja. Velkoryse řešená budova byla postupně zrekonstruována a zmodernizována. Kromě učeben se v objektu nachází šatny, školní jídelna, zázemí pro učitele, i kanceláře ředitelky a jejího zástupce. Kolem školy máme rozlehlou zahradu s venkovní učebnou, altánem a amfiteátrem. Postupně doplňujeme zahradní prvky a další vybavení pro volnočasové aktivity dětí i učitelů.

Škola nabízí unikátní bilingvní vzdělávací program, ve kterém se pro žáky naší školy stává komunikace v českém i anglickém jazyce naprostou samozřejmostí. Tato forma výuky simuluje podmínky v bilingvních rodinách. Výuka ve škole probíhá za přítomnosti českého aprobovaného učitele a anglicky mluvícího rodilého mluvčího s odpovídajícím vzděláním. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Velmi důležité jsou pro nás nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Pedagogy podporujeme v jejich neustálém růstu a sebevzdělávání v oblasti osobní i profesní.

Naší snahou je vytvářet přátelské, vlídné, motivující a inspirativní prostředí, ve kterém se každé dítě bude cítit bezpečně, učit se vzájemné komunikaci a toleranci, rozvíjet samostatnost, osobitost a tím zdravě podporovat své sebevědomí a touhu poznávat.

Prohlédněte si naši školu

Navštivte nás na dni otevřených dveří nebo se podívejte na fotografie naší základní školy ve fotogalerii.

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.