Search
Close this search box.

O škole

Královská základní škola v Praze Troji

Královská základní škola navazuje na tradici Královské mateřské školy. Ta se od svého založení v roce 2012 pyšní více než 500 šťastnými malými absolventy, kteří pokračují v bilingvním způsobu vzdělávání (po dovršení minimálního věku 6 let) na Královské základní škole. Připravují se tak na úspěšné pokračování studia na tuzemských i zahraničních středních školách.

Exkluzivní poloha školy

Naše škola se nachází v překrásné vile v jedinečné městské části Troja. Velkoryse řešená budova byla postupně zrekonstruována a zmodernizována. Kromě učeben se v objektu nachází šatny, školní jídelna, zázemí pro učitele, i kanceláře ředitelky a jejího zástupce. Kolem školy máme rozlehlou zahradu s venkovní učebnou, altánem a amfiteátrem. Postupně doplňujeme zahradní prvky a další vybavení pro volnočasové aktivity dětí i učitelů.

Škola nabízí unikátní bilingvní vzdělávací program, ve kterém se pro žáky naší školy stává komunikace v českém i anglickém jazyce naprostou samozřejmostí. Tato forma výuky simuluje podmínky v bilingvních rodinách. Výuka ve škole probíhá za přítomnosti českého aprobovaného učitele a anglicky mluvícího rodilého mluvčího s odpovídajícím vzděláním. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Velmi důležité jsou pro nás nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Pedagogy podporujeme v jejich neustálém růstu a sebevzdělávání v oblasti osobní i profesní.

Naší snahou je vytvářet přátelské, vlídné, motivující a inspirativní prostředí, ve kterém se každé dítě bude cítit bezpečně, učit se vzájemné komunikaci a toleranci, rozvíjet samostatnost, osobitost a tím zdravě podporovat své sebevědomí a touhu poznávat.