Search
Close this search box.

Informace o Královské základní škole

Královská základní škola Troja navazuje na tradici naší česko-anglické Královské mateřské školy, která má od svého založení v roce 2012 přes 400 šťastných malých studentů.

Exkluzivní poloha školy

Naše škola se nachází v překrásné budově v jedinečné městské části Troja. Škola nabízí unikátní bilingvní vzdělávací program, ve kterém se pro žáky naší školy stává komunikace v českém i anglickém jazyce naprostou samozřejmostí. Tato forma výuky simuluje podmínky v bilingvních rodinách.

Dvojjazyčný způsob výuky

Výuka ve škole probíhá za přítomnosti českého aprobovaného učitele a anglicky mluvícího rodilého mluvčího s odpovídajícím vzděláním. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Velmi důležité jsou pro nás nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Pedagogy podporujeme v jejich neustálém růstu a sebevzdělávání v oblasti osobní i profesní.

Individuální přístup k žákům

Naší snahou je vytvářet přátelské, vlídné, motivující a inspirativní prostředí, ve kterém se každé dítě bude cítit bezpečně, učit se vzájemné komunikaci a toleranci, rozvíjet samostatnost, osobitost a tím zdravě podporovat své sebevědomí a touhu poznávat.

Snažíme se rozvíjet „Selský rozum“

Zdravý „selský rozum“ je něco co může v mnoha směrech usnadnit vlastní schopnost učení a mnohdy celý život. Proto je pro nás důležité v dětech tento typ myšlení podporovat.

V každém dítěti dřímá potenciál

Potenciál se ukrývá v každém z nás je nejprve potřeba rozpoznat, najít jeho nejsilnější část a tu naplno rozvinout. Tím, že v dítěti nalezneme jeho potenciál a dále ho rozvíjíme získává žák zdravé sebevědomí a dokáže daleko lépe čelit případným problémům a přirozeně přijímat výzvy.

Vzdělání je základ

Vzdělání je souhra mnoha propojených faktorů. Motivace dětí a touha po poznání. Vlídný a trpělivý učitel, který předává své znalosti přátelskou formou. Kvalitní vzdělávací koncepce a propracované Školní vzdělávací plány se zaměřením na individuální potřeby dětí.

Zodpovědnost a samostatnost

Zodpovědnost a samostatnost jsou důležité pro vlastní svobodné rozhodování, přijímání důsledků svého jednání za sebe a za své okolí. Tato už "dospělácká pozice" pomáhá dětem, aby jistěji zvládaly každodenní výzvy a pochopily smysluplnost poznání sebe, okolního světa a vše si dávaly do potřebných souvislostí.

Ve spolupráci je síla

Splupráce dětí v rámci výuky pomáhá navazovat sociální vazby, řešit situace a nebát se prosadit. Snažíme se o co největší osobní prostor jednotlivce a soudržnost kolektivu.

Děti mají být šťastné

Šťastné dětství je v neposlední řadě jednou z těch nejdůležitějších věcí pro správné formování člověka. Proto se v našich školách snažíme, aby právě endorfin a krásný dětský smích dětem vládly. Je to jediná cesta k radosti z učení a proto aplikujeme převážně pravidlo školy hrou.