Stáž v Skillingarydu, Švédsko (OP Praha Pól růstu)

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Ve Švédsku v Skillingarydu. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci. Prezentace ze stáž Skillingaryd, Švédsko

OP Praha Pól růstu – Inkluze v MŠ a ZŠ

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Francii, v Montpellier. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci. Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie I Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie […]

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVSKÉ MŠ A ZŠ II

Rozvoj EVVO vzdělávání v Královské MŠ a ZŠ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí. V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí Celkové způsobilé výdaje:  463 314 Kč                […]

Přírodní zahrady v Královské mateřské a základní škole

Královská základní škola Praha 7 Troja

Česko – anglická základní škola s dvojjazyčným způsobem výuky Zápis do školy Královská základní škola navazuje na tradici Královské mateřské školy. Ta se od svého založení v roce 2012 pyšní více než 500 šťastnými malými absolventy, kteří pokračují v bilingvním způsobu vzdělávání (po dovršení minimálního věku 6 let) na Královské základní škole. Připravují se tak […]

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení provozu základních, středních a vysokých škol

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a dalších navazujících nařízení byla, s účinností od 11.3.2020 do odvolání, zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním vzdělávání. Z tohoto důvodu je nucena i naše škola přerušit klasickou výuku počínaje zítřkem 11.3.2020. V případě, že budete potřebovat zůstat s dítětem doma a […]

záloha kalendář

Date Event Mon 2.9.2019 1st day of the school year 2019/2020 Mon 28.10.2019 Bank holiday – school closed Tue 29.10.2019 – Wed 30.10. 2019 Autumn holiday – school closed Wed 6.11.2019 End of 1st Quarter Fri 8.11.2019 1st Quarter report Mon 11.11.2019 Student – teacher – parents meeting Mon 23.12.2019 – Fri 3.1.2020 Christmas holiday […]

Tým Královské základní školy

Monika Windsor – ředitelka ZŠ, třídní učitelka 3.A třídy, učitelka českého jazyka 3.A třídy Monika má letité zkušenosti s vedením mezinárodního týmu v oblasti soukromého školství. V minulosti se podílela na tvorbě a realizaci projektů v oblasti vzdělávání. Jejím úkolem je spoluvytvářet školu, do které se děti, učitelé i ostatní zaměstnanci budou těšit. Její filozofií […]

Spolupráce naší škoy se zaměstnavateli

Spolupráce naší školy se zaměstnavateli přináší zaměstnavatelům možnost vytvoření velice zajímavého benefitu pro jejich zaměstnance. Přilákejte kvalitní zaměstnance na benefit Příspěvek zaměstnavatele na školné je v současné době, podle průzkumu poradenské společnosti PwC ČR, jedním z nejvíce vyhledávaných zaměstnaneckých benefitů. V době boje o kvalitní zaměstnance tak právě tento benefit může být tím zrnkem písku […]

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.