Stáž v Montpellier v rámci OP Praha Pól rústu

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Francii, v Montpellier. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci. Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie I Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie […]

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVSKÉ MŠ A ZŠ II

Rozvoj EVVO vzdělávání v Královské MŠ a ZŠ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí. V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí Celkové způsobilé výdaje:  463 314 Kč                […]

Přírodní zahrady v Královské mateřské a základní škole

Královská základní škola Praha 7 Troja

Česko – anglická základní škola s dvojjazyčným způsobem výuky Zápis do školy Královská základní škola navazuje na tradici Královské mateřské školy. Ta se od svého založení v roce 2012 pyšní více než 500 šťastnými malými absolventy, kteří pokračují v bilingvním způsobu vzdělávání (po dovršení minimálního věku 6 let) na Královské základní škole. Připravují se tak […]

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení provozu základních, středních a vysokých škol

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a dalších navazujících nařízení byla, s účinností od 11.3.2020 do odvolání, zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním vzdělávání. Z tohoto důvodu je nucena i naše škola přerušit klasickou výuku počínaje zítřkem 11.3.2020. V případě, že budete potřebovat zůstat s dítětem doma a […]

záloha kalendář

Date Event Mon 2.9.2019 1st day of the school year 2019/2020 Mon 28.10.2019 Bank holiday – school closed Tue 29.10.2019 – Wed 30.10. 2019 Autumn holiday – school closed Wed 6.11.2019 End of 1st Quarter Fri 8.11.2019 1st Quarter report Mon 11.11.2019 Student – teacher – parents meeting Mon 23.12.2019 – Fri 3.1.2020 Christmas holiday […]

Tým Královské základní školy

Monika Windsor – ředitelka ZŠ, třídní učitelka 3.A třídy, učitelka českého jazyka 3.A třídy Monika má letité zkušenosti s vedením mezinárodního týmu v oblasti soukromého školství. V minulosti se podílela na tvorbě a realizaci projektů v oblasti vzdělávání. Jejím úkolem je spoluvytvářet školu, do které se děti, učitelé i ostatní zaměstnanci budou těšit. Její filozofií […]

Spolupráce naší škoy se zaměstnavateli

Spolupráce naší školy se zaměstnavateli přináší zaměstnavatelům možnost vytvoření velice zajímavého benefitu pro jejich zaměstnance. Přilákejte kvalitní zaměstnance na benefit Příspěvek zaměstnavatele na školné je v současné době, podle průzkumu poradenské společnosti PwC ČR, jedním z nejvíce vyhledávaných zaměstnaneckých benefitů. V době boje o kvalitní zaměstnance tak právě tento benefit může být tím zrnkem písku […]

Individuální přístup k výuce

Královská základní škola v Praze Troji věří, že všichni studenti mají nárok na vynikající kvalitu vzdělání. Věříme, že všichni studenti, ne jen ti nadprůměrní, mají nárok na vynikající vzdělání. Každý student má právo být úspěšný a dosáhnout vytýčených cílů, rozvíjet své osobnostní, emocionální a sociální dovednosti, které jim umožní úspěšný přechod do dospělosti. Záleží jen […]

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.