Search
Close this search box.

Stáž v Skillingarydu, Švédsko (OP Praha Pól růstu)

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Ve Švédsku v Skillingarydu. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci.