ZKVALITNĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KRÁLOVSKÉ MŠ A ZŠ S.R.O.

Školská rada – základní údaje

Právní předpisy – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jinémvzdělávání (školský zákon)– vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročníchzpráv Školská rada – účel, složení, zřízení Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě školy:zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům […]

Stáž v Skillingarydu, Švédsko (OP Praha Pól růstu)

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Ve Švédsku v Skillingarydu. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci. Prezentace ze stáž Skillingaryd, Švédsko

5. TŘÍDA / ROČNÍKOVÉ PREZENTACE

Ročníkové prezentace 5. třída

Naši páťáci mají za sebou ročníkové prezentace. V češtině i angličtině, samozřejmě. A nejen, že většina výkonů působila takřka profesionálně, ale všichni – děti, učitelé i rodiče – jsme se dozvěděli něco nového. Leckdy i s dávkou humoru, který je ostatně vlastní celé Královské škole!

OP Praha Pól růstu – Inkluze v MŠ a ZŠ

V rámci operačního programu EU Praha Pól růstu byli naši zaměstnanci na stáži ve Francii, v Montpellier. V místní škole se účastnili vyučování a sledovali přístup k začleňování dětí s odlyšným mateřským jazykem do výuky. Shrnutí stáže můžete najít v přiložené prezentaci. Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie I Prezentace ze stáže v Monpellier, Francie […]

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVSKÉ MŠ A ZŠ II

Rozvoj EVVO vzdělávání v Královské MŠ a ZŠ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí. V rámci projektu je financována revitalizace zahrady Královská mateřské školy a základní školy, s.r.o. jejíž cílem je komplexní vybudování přírodní zahrady, včetně venkovní učebny a dalšího zázemí Celkové způsobilé výdaje:  463 314 Kč                […]

Přírodní zahrady v Královské mateřské a základní škole

Otázky a odpovědi k návratu dětí do škol 12.4.2021

Zpět do školy 12.4.2021

Na základě informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bychom vám chtěli předložit odpovědi na některé důležité otázky, které nám kladete. Tyto otázky a odpovědi jsou zpracovány dle informací, které nám byly poskytnuty v současné době a reflektují tedy aktuální podmínky, které nám byly ministerstvem nastaveny. Odpovědi na vaše otázky čerpáme z nařízení a manuálů […]

Královská škola na Planetě Yó

Královská základní škola v pořadu ČT Planeta Yo

O bilingvní výuce a o způsobech vyučování jazyků v Královské základní škole natočila Česká televize jeden díl pořadu Planeta Yó. Na tuto epizodu Plantey Yó se můžete podávat pod tímto odkazem: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315711050-planeta-yo/221553117540001-planeta-yo/obsah/831478-reportaz-bilingvni-vyuka

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.