Search
Close this search box.

První měsíc nového školního roku

První měsíc nového školního roku – září bude  plný přátelství, respektu, komunikace.

Na teambuildingový týden plynule navazujeme dílčími počiny v jednotlivých či paralelních třídách, které se týkají významu přátelství a respektu. Přátelské a respektující vztahy a klima jsou pro nás zásadní. Pečujeme o ně a dbáme na to, aby děti byly ve škole v přátelském a bezpečném prostředí. V září takové vztahy v Královské základní škole nastavujeme, budujeme nebo si je připomínáme a uvědomujeme. Komunikace je alfou a omegou úspěšného a konstruktivního vyjednávání, je zásadní pro dosahování cílů, řešení problémů, umožňuje kompromisy apod. Způsobům komunikace a komunikačním strategiím   věnujeme nemalou pozornost v rámci nastavování osobních hranic právě v měsíci v září.

.

Přátelství v Královské základní škole