Královská mateřská škola a základní škola jsou zapsány do rejstříku školsých zařízení MŠMT

Vedle přístupu k žákům a učivu je velice důležitá také kvalita poskytované výuky.

Garantem kvality v ČR je Ministerstvo školství, které pokud škola splní velice přísná pravidla pro udělení akreditace, tak tuto školu zařadí do rejstříku škol a školských zařízení a pravidelně ji kontroluje jestli z uvedených vysokých standardů výuky nepolevila. Zápis školského zařízení do sítě škol schválených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy je poměrně zdlouhavý proces, který však na svém konci garantuje studentům shodnou pozici v českém vzdělávacím systému, jako mají žáci státních škol.

Školské zařízení, které chce být zapsáno v řejstříku škol, musí splňovat poměrně přísná pravidla. Jedná se zejména o kvalitu učitelů a jejich aprobaci, hygienické a požární předpisy, kvalitu stravování a podobně. Tento proces trvá v řádech měsíců a po skončení akreditačního řízení je škola dále kontrolována, jestli nedošlo ke změně stavu a jestli nemá být akreditace škole odebrána.

Naše škola si tímto procesem prošla, je tedy zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a garantuje tedy svým žákům to, že při pokračování vzdělávání mohou bez obtíží studovat na státních školách bez nutnosti nostrifikace svého předešlého vzdělávání.

 

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.