Spolupráce naší škoy se zaměstnavateli

Královská základní škola Prha Troja spolupráce s firmami

Spolupráce naší školy se zaměstnavateli přináší zaměstnavatelům možnost vytvoření velice zajímavého benefitu pro jejich zaměstnance.

Přilákejte kvalitní zaměstnance na benefit

Příspěvek zaměstnavatele na školné je v současné době, podle průzkumu poradenské společnosti PwC ČR, jedním z nejvíce vyhledávaných zaměstnaneckých benefitů. V době boje o kvalitní zaměstnance tak právě tento benefit může být tím zrnkem písku na váhách při výběru budoucího zaměstnavatele. Tyto benefity jsou výhodné jak z pohledu zaměstnavatele (úspora na daních, přilákání nových zaměstnanců) tak z pohledu zaměstnance (ušetří část peněz za školné).

Proč spolupracovat s naší školou

Královská základní škola v Praze Troji zajišťuje vzdělávání například pro zaměstnance firmy Medtronic. Zajišťujeme vzdělávání dětem zahraničních zaměstnanců pracujících v České republice, ale také českým zaměstnancům, kteří se rozhodnou pro dvojjazyčné vzdělávání, aby zajistili jejich dětem kvalitní vzdělání ve dvou jazycích (češtině a angličtině) a zvýšili tak možnosti svých dětí v uplatnění na zahraničních středních a vysokých školách.

V oblasti zaměstnaneckých výhod spolupracujeme s firmami Edenred a Benefit Plus. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně spolupráce, neváhejte se zeptat!

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.