OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka Královské mateřské školy a základní školy s.r.o., se sídlem Rajmonova 1199/4, Praha 8 s místem poskytovaného vzdělávání Trojská 218/92, Praha 7, IČO: 24136786 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Královské základní škole od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

20122; 20154; 20167; 20118; 20141; 20168; 20138; 20156; 20134; 20145; 20158; 20170; 20110; 20160; 20171; 20148; 20161; 20172; 20120; 20130; 20174; 20151; 20164; 20152; 20165;

V Praze dne 30.4.2020

 

 

Novinky

Adaptační kurz

Žáci šesté a sedmé třídy naší základní školy vyrazí ve dnech 11.9. – 13.9.2023 na adaptační kurz do Krkonoš. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se

ZOBRAZIT ČLÁNEK »

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.