Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení provozu základních, středních a vysokých škol

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a dalších navazujících nařízení byla, s účinností od 11.3.2020 do odvolání, zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním vzdělávání. Z tohoto důvodu je nucena i naše škola přerušit klasickou výuku počínaje zítřkem 11.3.2020.

V případě, že budete potřebovat zůstat s dítětem doma a budete žádat o ošetřovné na člena rodiny, bude vám na vaše přání vystaveno potvrzení o uzavření školského zařízení.

Děkujeme za pochopení

Výuka v době uzávěry školy

Výuka bude pokračovat distančně, tj. děti budou dostávat k vypracování výukové materiály a výuka takto bude nadále probíhat. Přesné detaily o výuce distančním způsobem vám budou sděleny pomocí emailu ředitelkou školy.

Zkušenosti po několika dnech distanční výuky jsou příznivé, děti s rodiči doma s námi výborně spolupracují a my tak můžeme pokračovat ve výuce naplánované látky i v době mimořádncýh opatření. Veškerá komunikace je zajištěna elektronicky (emaily, edupage, skype).

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.