Jak vysvětlit dítěti současnou situaci s koronavirem COVID-19?

Jistě jste také v současné době konfrontováni s otázkou „Jak vysvětlím svému dítěti současnou napjatou situaci ohledně koronaviru COVID – 19?“. Většina dospělých v současné chvíli ztrácí zaběhnuté stereotypy, vše se rychle mění a budoucnost je zahalena nejistotou. Je zde plno otázek zdravotních, ekonomických, sociálních a jiných a i děti tuto situaci vnímají a snaží se jí pochopit a zachytit se na pevném bodě v moři událostí posledních překotných dnů. 

Vy jako rodiče se musíte vypořádat s tím, že se musíte sami zorientovat a srozumitelnou formou dětem vysvětlit, proč jsou tyto změny nutné a co tyto změny budou pro ně a pro rodinu znamenat do budoucna.

Tímto textem bychom vám chtěli dát jakési vodítko, jak s dětmi o současné situaci mluvit. Doufáme, že to pomůže vám i vašim dětem. Tento text je psán na podkladě informací, které jsme se dozvěděli od psychologů a na základě jejich vydávaných doporučení pro tuto situaci.

Podle psychologů jsou důležitá tato základní pravidla pro komunikaci:

Soustředění se na místní stav věcí

Snaha o posuzování situace v místě, kde se nacházíte. Stav pandemie se samozřejmě liší země od země a to, že v Itálii umírá řada lidí není pro děti relevantní informace. Snažte se soustředit se na současný stav v Česku, na oficiální vyjádření a na vysvětlení důležitosti a účinnosti opatření, která se provádějí v naší zemi.

Před dětmi nespekulujte, snažte se držet se holých faktů

Nemá cenu spekulovat, kdy se otevřou zase školy, kolik bude postiženo osob nebo jaké bude mít tato situace ekonomické následky. Důležitý je aktuální stav, to děti (zejména malé) zajímá nejvíce. Fakta a faktické informace čerpejte z oficiálních zdrojů www.vlada.cz či  https://koronavirus.mzcr.cz ,  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zřídilo specializovanou stránku COVID 19, kde najdete rovněž aktualizované informace.  

Nejdůležitější je komunikace s dětmi

O problému nemluvit, pokud se dítě ptá nebo pokud cítíte, že ho toto téma trápí, by bylo jistě chybou.  Pomáhá otevřená diskuse o aktuálních zprávách, která je přizpůsobená věku dítěte. Je dobré se zaměřovat na rutinní plány a činnosti, emoční podporu dítěte a zdůrazňování toho, že jsou ony i jejich rodiče v bezpečí.  Děti jsou velice emočně vnímavé a pozorují emoce a chování dospělých a napodobují je, proto je vhodné se před dětmi snažit chovat klidně a vyrovnaně a nepodlehnout emočnímu vypětí a panice. 

Podpora sociálních vazeb

 Je nutné, alespoň v bazální míře, udržovat sociální vazby v širší rodině a s kamarády alespoň pomocí telekomunikačních zařízení. U menších dětí ideálně s videem. Toto udržuje v dítěti smysl pro normalitu a je možností pro sdílení emocí a uvolnění stresu.

Podporujte v dětech snahu o pomoc druhým

Děti tím, že vyrobí nějakou věc (obrázek), proto aby udělaly radost příbuznému, ušijí roušku, proto aby jí mohly dát někomu, kdo jí nemá, vidí, že pomoc může přijít i bez toho, aby o ni žádaly a že pokud budou potřebovat pomoci ony, že jim bude také pomoženo.  

Podporujte bezpečné chování

Jedná se o hygienu, osobní ochranu, opatření v rámci okolního prostředí, udržování vzdálenosti od druhých a protiopatření v rámci cestování.

Novinky

Příští den otevřených dveří 12.5.2020. Nutné dohodnout přesný termín návštěvy.