Royal primary school Prague Troja

International primary school Prague with dual Czech - English language teaching program

Budova soukromé česko - anglické základní školy v Praze
Herna v naší česko - anglické školce

Why is our bilingual international school diferent

We are international primary school located in Prague Troja with dual aproach to teach all subject.
Our Czech – English elementary school teaches all its subjects in two languages. The so-called bilingual teaching system is considered to be the most effective and gentle way of learning two or more languages.

We build on the many years of bilingual teaching of pre-school children in our Royal kindergarten located in Prague 8 – Kobylisy.

School news

Enrolling for the first, second and third years are still ongoing.

Základní škola Praha Troja

Did You know…? 456 pupils attended our two-language preschool !!!

Naše česko – anglická základní škola vyučuje všechny své předměty ve dvou jazycích. Takzvaný bilingvní systém výuky je považován za nejúčinnější a nejšetrnější způsob osvojení si dvou nebo i více jazyků.

Stavíme na několikaletých základech bilingvní výuky předškolních dětí v naší mateřské škole

DETI S HRACKAMA

News

School uniform

Carrying school uniforms is mandatory in our school. There are many reasons for this: pupils feel part of the team and also behave teamwise, the

READ MORE »

FAQ

From what year of age do you accept children in your primary school?We accept children who have reached 6 years of age before entering 1st

READ MORE »

Dual language teaching

Bilingual education is a method of teaching where the student is taught two languages during the same lesson. Dual language teaching combines the official language

READ MORE »