Royal primary school Prague Troja

International primary school Prague with dual Czech - English language teaching program

Budova soukromé česko - anglické základní školy v Praze
Herna v naší česko - anglické školce

Why is our bilingual international school different

We are international primary school located in Prague Troja with dual approach to teach all subjects.

Our Czech – English elementary school teaches all its subjects in two languages. The so-called bilingual teaching system is considered to be the most effective and gentle way of learning two or more languages.

We build on the many years of bilingual teaching of pre-school children in our Royal kindergarten located in Prague 8 – Kobylisy.

School news

Enrolling for the first, second and third years are still ongoing.

Základní škola Praha Troja

Did You know…? 456 pupils attended our two-language preschool !!!

Naše česko – anglická základní škola vyučuje všechny své předměty ve dvou jazycích. Takzvaný bilingvní systém výuky je považován za nejúčinnější a nejšetrnější způsob osvojení si dvou nebo i více jazyků.

Stavíme na několikaletých základech bilingvní výuky předškolních dětí v naší mateřské škole

DETI S HRACKAMA

News

Halloween party

Come to the Helloween party on October 31, 2019 from 3 PM to 6 PM. Parents, grandfathers and grandmothers and siblings are welcome. Entry ideally

READ MORE »

World Kindness Day

Our school will join in the celebrations of World Kindness Day, which is on November 13th 2019. We are celebrating World Kindness Day by doing

READ MORE »